Jiyoo AU

Jiyoo AU

25-05-2020

08:49

1-DÜNYA DERİN DEVLETİ YENİ DÜNYA DÜZENİ'ni kısaca anlatayım ; İllüminati hareketi 1776 ta Bavyera eyaletine kuruldu… Amaç; Avrupa masonluğunu bir çatı altında birleştirmekti… Fikir altyapısı ve temeli tapınak şövalyelerine dayanmaktadır.

2- Siyonizm 1897 Basel konferansıyla teşkilatlanan bir oluşumdur. Semitizm ‘in (Yahudi sempatizanlığı) siyasi yönüdür.. ( Yahudiler Sami ırkından gelir. Semitizim ; Sami ırkından gelenler,Yahudicilik …) Gizli dünya devletinin ana damarları;

3- Bunlar sırası ile, - CFR, - Trilateral Komisyon, - Kafatası ve Kemikler Cemiyeti , - Bilderberg, - Round Table, - IMF, - Dünya Bankası, - Nato, - Gladio

4- BİLDERBERG GRUBU: Bilderberg 1954 te kuruldu. İlluminatinin kuruluşuyla aralarında 177 yıllık zaman farkı var.Almanyadaki din adamlarının tamamı illüminati şebekesine düşmandı.

5- Nedeni ise; onların hristiyanlık değerleriyle alay eden tapınak şövalyelerinin devamı olduğuna inanılmasıydı.

6- Bu nedenle polis baskınlarıyla bu örgüt 1784 te kapatıldı . Bu olay Avrrupa ve Amerikada ciddi etkisi oldu ve bu ülkelerdeki masonlar büyük gürültü kopardılar. Abd başkanı, Amerikalı masonlara güvence vermek zorunda kaldı.

7- Bavyera olayından sonra illüminati ve mason teşkilatları yer altı örgütleriyle faaliyetlerini sürdürdü ve hızla teşkilatlanma sürecine girdiler.. bu süreçte Johann Bode un önemli katkıları oldu

8- Bazı kaynaklara göre Goethe, Mozart, Schiller , ve Hender gibi ünlüler de örgüt saflarına katıldı

9- Yer altı teşkilatlarının yapılandırılmasında farklı isimler kullanıldı: Fransız devrim klubu, jacobin klubü gibi.. (amaç evrensel cumhuriyet yani yeni dünya düzeniydi).

10-Tapınak şövalyeleri (ortaçağ siyonizm hareketi): Temple tarikatı Haçlı seferleri sonrası Kudüste kuruldu..,iddialarına göre ; kudus kralı , Süleyman mabedinin bulunduğunu ileri sürdükleri bölgeyi koruma görevini kendilerine vermişti..

11- Bugun bu hareketin en çok tanınan kolu ise Sion Birliğidir. Önce , Batının en büyük askeri gücünü oluşturdular ve ticareti, tüccarlığı ellerine aldılar.

12- Hz. isayı yalancı peygamber sayıyorlardı.. Organizatörlerinin kökleri Yahudi oldukları için . bir ara siyasi otoriteleri zayıflayınca, hristiyanlığa hakaratten dolayı yargı önüne çıkartıldılar..

13- Sonrasında kendilerini saklayarak yeraltına çekildiler ve bu sayede varlıklarını sürdürmeyi başardılar.

14- Tekrar ortaya çıktılarında ise , hristiyanlık değerlerine karşı tedbirli , saygılı olan fikri altyapı oluşturmaya özen gösteren tutum ve takdiği uygulayıp ,kendilerini fazla açığa vurmaktan sürekli kaçınmışlardır

15- Kutsal sandık: Yahudi inanışına göre , kutsal sandığın içinde el yazması bir kitap ve kanla yazılmış bir ant bulunuyor ve bu sandığın hala dünya üzerinde dolaştığına inanıyorlar.. Kan sembolu onlar için çok önemli.. Kiliseye karşılar fakat dışa yansıtmıyorlar…

16- Meşhur Fransız İhtilali: 1785 te Almanyadan kovulan illüminati, 1789 da Fransız devrimini gerçekleştirdi.. 1789 da ilkbahar yaz aylarında tahıl piyasasındalki gerçekleştirdikleri manupilasyonlarla yapay bugday darlığı yaratıldı.

17- Bu durum öylesine bir açlığa neden oldu ki , tüm ülke bir anda ayaklandı… Olayların başında Fransa büyükdoğusu büyük üstad Orleans Dükü vardı.

18- İllüminatiler besin stoklarını bloke edip , ulusal meclis in tüm reform girişimlerini engelleyerek durumu daha da kötüleştirdiler ve halk tam anlamıyla açlığa mahkum edildi…

19- Bastille yağmalandı.. Amaç buradaki düşünce tutuklularını kurtarmak gibi görünsede asıl neden burada saklı olan barut ve silahları ele geçirmekti.. (cünkü Bastille hapisanesindeki tutuklu sayısı sadece 7 kişiydi.. )

20- Paris sokakları teröre teslim olmuş, ölenlerin mezarlarına illüminatinin ünlü sloganı “ ölüm sonsuz bir uykudur” sözü asılmıştı… Kiliselerde , fahişeler tanrıça gibi tahta çıkarılarak eğlenceler yapılıyordu …

21- Yeni devrim yönetimi, 1793 ün sonlarında yüzbinleri bulan işsiz sayısıyla karşı karşıya kaldı… Devrim önderleri sonraki dönemde ; daha sonrakilere de örnek olacak olan nüfus azaltılması projesini başlattılar… 25 milyon Fransız nüfüsünu 16 milyona indirmek…

22- 19 yy. 2. yarısından sonra şebekenin en çok öne çıkan ismi: Cecil Rhodes’ dir ( İngiliz siyasetçi ) …Güney Amerikayı sömürge yapan kişidir..

23- Rhodes bursları adı altında , geleceğin yöneticisi olacak üniversite öğrencilerine yardım edecek organizasyon merkezi oluşturdu.. Arkasındaki sermaye destekçisi olarak mason aile Rotshchield vardı

24- ROUND TABLE (Yuvarlak Masa Teoremi): Dünyayı tek merkezden yönetebilmek için oluşturulan mekanizmaların, kendi aralarında irtibat kurma, bilgi alışverişi, dünya ülkelerini yönlendirecek politikalar ı oluşturmak amaçlı olarak kuruldu

25- Yuvarlak masa teorisi ilk kez 1877 John Rockfeller (Amerikalı zengin mason aile) , Cecil Rhodes,John Morgan, Andrew Carnegie , Mayer Rotschield beşlisi tarafından ortaya atıldı …

26- Birinci Dünya Savaşı : Yuvarlak masanın seçkin üyeleri ; 1919 da Paris yakınlarındaki Versailles Barış Konferansında bir araya gelmişler , savaş sonrası ortamın nasıl şekil verebileceklerini tartışıyorlardı..

27- Toplantıya katılanlar Alfred Milner, Edward Mandel (yuvarlak masanın lideri), Bernard Baruch yuvarlak masa üyesiydiler… Katılımcıların kimler olacağını da Rotschield ailesi önermişti Burada alınan kararlar arasında Filistinde Yahudi devletinin (İsrail) kurulması da vardı

28- 1.dünya savaşı sonrası yapılan diğer bir önemli bir toplantıda, Paris hotel Majestikte gerçekleştirirlen toplantıdır.. Bu toplantıda yuvarlak masa nın bazı organlarının oluşturulmasıyla ilgili kararlar alındı.

29- Bu kararlar doğrultusunda 1920 de Dış İlişkiler Komitesi (CFR) , 1921 ise Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü kuruldu.

30- Bu organların yönetiminde Rotschield ( Avrupa Yahudi azınlığın önde gelenleri) ve Rockfeller aileleri (Amerika Yahudi azınlığın önde gelenleri) her zaman söz sahibi oldu..

31- CFR (Comittee of the Foreign Relationships/DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ) : CFR, Yuvarlak Masa Teorisine göre şekillenmiş organizasyonların eskilerindendir. 1921 ,de Newyorkta, Walter Lippmann önderliğinde kuruldu

32- Kurulması kararı VERSAİLLES Barış Konferansında alınmıştı.. CFR ,2 dünya savaşında da önemli rol oynadı.. Foreign Affairs ünlü dergisi bu orgütün yayın organıdır. Bu dergiyle dünya kamuoyu üzerinde politik yönlendirme yapar.

33-Cfr nin finans, iletişim, akademi,istihbarat,teknoloji alanlarındaen etkin konumlarda yak. 3500 üyesi mevcuttur.. FBI, CIA,DIA,DEA şefleri bu komiteninde elemanlarıdır… David Rockfeller onursal başkan olarak kabul edilir..

34- Bill Clinton , Jimmy Carter , Antony lake (abd eski başknları) Al gore, baba oğul Bush lar , Dick Cheney (oğul bushun başkan yrdm.) Warren christopher,colin powel(savunma bak.) James woolsey ,Robert Gates (eski cia direktörleri)

35- Henry kissenger (eski dışişleri bak.,Yahudi lobisinin başını çeker) gibi tanıdık isimler cfr üyesiydiler.. Crf üyelerininin çoğu aynı zamanda Bilderberg ve SBS üyesiydiler..Türkiye de de üyeleri var onları ileride yazacağım

36- BILDERBERG : CFR den 33 yıl sonra kuruldu.. CFR nin ağırlık merkezini Amerika oluşturur. Bilderberg CFR ve diğer örgütlerin Avrupa ayağını, ve etkinliğini teşkil etmek için Hollanda Osterbeek de Bilderberg otelinde 1954 te kuruldu....

37- Kurucuları: Hollanda prensi Bernhard ( eski nazi SS üyesiydi) , Polonyalı sosyolog Joseph Retinger ise fikir babasıdır,CFR üyesidir.... Kuruluşunda CIA in rolü büyüktür… Bilderberg in kuruluşunda asıl isim ise aynı zamanda finansör ü olan Rothschield dır..

38- Bilderberg aslında CFR’ nin çok gizli biçimde uluslar arası boyuta taşınmış halidir..Toplantılarını CIA ve toplantının yapıldığı ülke istihbaratı kontrol eder..

39-Bilderberg kararları ,devlet yöneticilerinin değiştirilmesinde de önemli rol oynar.. örnegin: Margaret Thatcher .. 1975 te katıldığu Bilderberg toplantısı sonrasında yıldızı parladı,sonrasındaki seçimde başbakan oldu, 3 dönem üst üste sürdürdü…

40- Yıldızının biranda sönmesinin sebebi de Bilderberg grubunun, ingilteredki kraliyet rejimenize direnmesi taleplerine itiraz etmesi olduğu Jim Tucker adlı gazeteci tatafından dile getirilmişti.. Blair de Bilderberg toplantısına katıldıktn sonra başbakan oldu

41- Jim Carter, baba Bush ve Bill Clinton ında Bilderberg tarafından seçilmiştir. Bilderberg in asıl yönetim merkezinin Kudus’te dir. buradaki 70 hahamda oluşan sanhedrin grubunun baş hahamlarının , grup hiyerarşisinde en tepesindedir

42- Bilderberg in açık şekilde ABD’ deki Yahudi kuruluş B’nai B’rith ile işbirliği içinde olduğu bilinmektedir.. Bilderberg toplantılarının amacı: dünya siyasetinde önceden programlama yapmaktır...

43- Katılan üyeler , siyaset arenadsında ilerlemek için bnaşka seçenekleri olmadığı için, ülke aleyjhine de olsa alınan kararları uygulamak zorundadırlar

44- Gizli Dünya Devletinin ABD’deki karanlık şebekelerinden biride Bohemian Grove dur.. 1880 de California da kuruldu.. Üyeleri ,törenleri, faaliyetleri gizlidir. Merkezdeki çiftlik, aynı anda yüzlerce kişiyi ağırlayacak donanımdadır..

45- Sembolleri baykuştur her şehirde tapınakları var… Kissenger, Ronald Reagen da bu grubun da üyesidir.. Gizli olsalar da SBS (Skuls and Bones), Pilgrem Society, Rotary Club la iç içe olduğu iyi bilinmektedir..

46-SKULLS AND BONES SOCIETY (Kurukafa ve Kemikler Cemiyeti) : Temelinin 1832 de atıldığı tahmin edilmekle birlikte, 1882 den önceki çalışmaları çok fazla bilinmemektedir… Fikir ve törenleri masonlarınkine çok benzer.. Oğul Bush ve babası da SBS üyesidir…

47- Merkezi Yale Üniversitesindedir.. SBS mensubları ABD de Beyaz Saray, yüce divan, medya ,endüstri,, banka sistemi,hukuk alanında yer alır.. 1 ve 2. Dünya savaşında Avrupa illlüminati şebekeleri gibi, ABD den SBS önemli rol oynamıştır…

48- IMF – DÜNYA BANKASI: Her iki kuruluşta gizli dünya devletinin özel fitne ve politikalarıyla 2.Dünya Savaşının getirdiği ortamdan yararlanarak kurulmuş para tuzaklarıdır..

49- Zayıf ülkeleri borç batağına sokarak, borç yoluyla prangalamak, hem faizli getiriyle para kazanmak, hemde politik yaptırımlar uygulamak… IMF: 1945 te savaşın bitiminde kuruldu ..

50- Merkez Washington seçildi.. Batılı araştırmacı Peter Thompson: “ batının uluslar arası koordinasyonunu sağlayan aygıtların başında,batı Avrupa ve kuzey Amerika elitlerini bir araya getiren Bilderberg toplantıları gelir

51- . Bu toplantılarda alınan kararlar , bm, imf,dünya bankası,oecd vve nato gibi ekonomik vwe politik kuralalarla hayata geçirilir.. “ IMF yöneticilerinin geneli Bilderberg ve CFR nin toplantılarına özenle katılırlar

52- DÜNYA BANKASI: IMF nin kardeş kuruluşu , merkez Wasington aynı binadalar ve tam koordinasyon halinde çalışrlar.... Birleşmiş milletlere bağlıdır. 1946 da kuruldu, öncelikli olarak ,2. Dünya savaşı sonrası imar etkinliklerini desteklemeye yönelik kredi vermiştir.

53- Paralarını herhangi bir şekilde riske girmemesi için uluslar arası güvenceye sokmak amacıyla BM e bağlı uluslar arası bir banka kurdular.. 1949 dan sonra kredilerini ekonomik amaçlı projelere kaydırdı

54- NATO : 2.DÜNYA savaşı sonrası ortaya çıkan askeri bloktur. Gerçekte gizli dünya devletinin askeri kanadı niteliğini taşır.. Kurulşunun gerekçesi Sovyet tehditiyddi.. bloka girecek ülkelerden herhangi birine saldırı tümüne yönelik sayılacaktı ortak savunma yapılacaktı

55- Arka planda ise Jean Monnet adlı araştırmacı Memories adlı kitabında şöyle der: Nato, ABD nin en güçlü Yahudi lobilerinden CFR tarafından kurulmuştur.

56- Kurucuları arasında ,Trilateral ve CFR üyesi Joseph Luns, CFR, Bilderberg üyesi Groge Marshall ,Dean Acheson bulunmaktadır..

57- Natonun öncülüğünü, Yahudi mason ABD başkanı Trumar yapmıştır ..ilk nato başkumadanı da CFR üyesi general Einsenhower di.. Yine sonraki başkomutanlardan general Lemnitzel, Omar Bradley de de Yahudi mason kumandanlardan birkaçı …

58- GLADIO : Daha çok italya’daki siyasi cinayetlerle adını duyurmuş gizli örgüt.. Ancak bu örgüt natonun gözetiminde çalışan özel timdir..

59- Nato doğrudan düşman ilan edemediği kişi ve siyasi mekanizmalara karşı gladio yu kullandı . Siyasi cinayetlerin yanı sıra ,darbe zemin ve şartlarını hazırlamış, darbeleri yönlendirmiştir

60- Nato ya paralel kuruldu , görünen amacı herhangi bir kominist saldırı karşısında gerilla savaşını organize etmekti.. finansmanı büyük ölçüde abd tatafından karşılandı .. Sadece nato ülkelerinde değil ,Avusturya ,İsveç Norveç gibi ülkelerdede örgütlandi..

61- İtalya : Gladyo Yunanistan: B8 Skip Skin veya Belçika :Sdra 8 Hollanda :Nato Command ALMANYA :Gehlen Avusturya :Schwert İngiltere:Secret British Network

62- Gladionun şekillenmesinde rol oynayan general Reinhard Gehlen aynı zamanda naziydi..ve mossad la bağlantısı vardı . CIA yoluyla da ABD den destek alıyordu …

63- Gladoio nun mason locasıyla p-2 italya yakın irtibatta olduğu hukuki soruşturmalar sonucu ortaya çıkmıştır ..

64- Derin Dünya Devletinin Türkiye üzerindeki oyunları Türk Devleti tarafından kısmen bertaraf edilsede , Türkiye'de bulunan üyeleri ve siyasi kanadı alınan kararların bir bölümünü uygulamıştır. Etkilerini günümüzde ekonomi alanında fazlaca hissetmekteyiz.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...