Viking

Viking

16-06-2021

09:02

Hvordan rangerer banken kundene sine i vurderingen av hvem som får boliglån og hvem som ikke får? Brukes det berømte "trafikklyset" med om du er rød, gul eller grønn? En ny ?tråd! 1/16

Det korte svaret jeg trodde var riktig var nei, man bruker ikke trafikklys. Inntil jeg leste en artikkel om en kokk som ikke fikk lån enda, der ble det vist til rød og gul sone etter å ha gått gjennom saken med rådgiver, så kanskje det noen bruker trafikklys likevel. 2/16

Uansett, de aller fleste banker har en grov type rangering av prioriteringsliste: 1. Unge kunder (u34år) som skal kjøpe første bolig 2. Unge kunder som skal bytte bolig 3. Samlivsbrudd 3. Voksne kunder som kjøpe første bolig 5. Voksne kunder som skal bytte bolig 3/16

6. Eldre kunder som skal selge seg ned 7. Anyone som skal kjøpe seg sekundærbolig Bånn av bøtta, dersom du har betalingsanmerkinger og/eller svak betalingshistorikk. Førstnevnte er avslag inntil krav til kreditorer er oppgjort. 4/16

Så. NÅR er det egentlig man rangerer? Det er selvølgelig når man skal i brudd med tilsynets forskrifter. Disse berømte kvotene hvor man pusher likviditet, 5xinntekt og 15% EK. Er du innenfor alle paramtere, da er du velkommen med åpne armer hos alle banker uten rangering. 5/16

Men når det er kvoter, da må det prioriteres. Hvorfor prioriterer man slik? Boligkjøp er den største investeringen de fleste de gjør gjennom livet og man ønsker å hjelpe nordmenn inn på boligmarkedet. Da snakker vi primærbolig. 6/16

Unge, førstegangskjøpere eller unge som skal bytte bolig er viktigst, for her har man potensielt lengst kundeforhold i vente, samt her er ofte behovet for brudd størst. 7/16

Samlivsbrudd å hjelpe til så en part kan beholde boligen har også en stor prioritet. Bidra til å skape stabilitet for eventuelle barn som er en del av prosessen osv. 8/16

Førstegangskjøpere går foran de som skal bytte bolig, av overnevnte grunn, man vil hjelpe flest mulig inn på markedet. 9/16

Alle utleiehaiene på fintwit kommer sist på lista, fordi det er viktigere å hjelpe folk inn i markedet, enn å hjelpe deg å profittere på de som ikke kommer seg inn på markedet ? 10/16

Så er dette IKKE en eksakt vitenskap, og godt er det. Unge som ikke har begrep om hva lån betyr, går ikke på toppen av lista. Utleiehaien med stort leieforhold og masse produkter med stor inntjening for banken havner ikke sist i rekka. 11/16

At dette ikke er en eksakt vitenskap er positivt. At det er mennesker som vurderer saken din er positivt. Det betyr at selv om du får nei et sted så kan du få ja et annet sted. Som jeg alltid sier, dersom du får avslag, finn ut hvorfor 12/16

Deretter endre pitchen din til neste bank, eller gjør noe med det som er grunnlaget til nei og søk på nytt. 13/16

Avhengig av hvor man er i kvartalet (kvotene er for hvert kvartal) kan man oppleve stor forskjell i vurderingene fra bank til bank. Alle prøver å utnytte kvotene mest mulig, samtidig som man ikke kan overstige dem da det får kostbare konsekvenser fra tilsynet. 14/16

Banken du bruker kan ha sprengt kvoten sin, mens en konkurrent kan ha rom å gå på. 15/16

Så som alltid, ikke overtenk, uavhengig av hvordan situasjonen din er, søk, snakk med rådgiver og finn ut hvordan situasjonen er og ta nødvendige grep deretter ? 16/16


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...