Zet Lorento

Zet Lorento

13-11-2019

18:36

1- İnternet üzerinden sizleri birisi taciz mi etti? Ya da birisi hakaret ve tehdit mi etti? Özel hayatınızın gizliliği ihlal mi edildi? Peki ne yapacaksınız? Haklarınızdan bahsedelim. #Flood başlıyor. #SosyalMedya

2- Türk Ceza Kanunun 134. maddesine göre; kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Evet mesaj, fotoğraf vb. gibi şeyleri ifşa etmek suç teşkil ediyor.

3- Hakaret suçu, şikayete bağlı bir suçtur. TCK'nın 'Şerefe Karşı Suçlar' bölümünde 125 ila 131. maddeleri arasında düzenlenmektedir. Detaylara #google üzerinden ulaşabilirsiniz. #TCK

4- MADDE 125- “Kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.''

5- Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

6- ''Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.'' 125. maddenin 4. fıkrasında geçiyor. #TCK

7- Cinsel taciz; mağdurun cinsel amaçlı olarak taciz edilmesini suçun oluşması için yeterli görmüştür. Fiziksel temasa ihtiyaç yoktur. #TCK

8- Belirtilen davranış, sosyal ağlar üzerinden de olabileceği için TCK 105. maddede belirtilen cinsel taciz suçları oluşabilecektir. MADDE 105; Bir kimseyi cinsel amaçlı taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

9- Fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. #TCK

10- Sosyal medya'nın sağladığı kolaylıktan faydalanma halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. #TCK #SosyalMedya

11- Tehdit; hürriyete karşı suçlar bölümünde 106. maddede düzenlenen tehdit suçu, şikayete bağlı değildir. #TCK

12- Tehdit suçunu sahte bir hesap oluşturarak işlenmesi hali 2. fıkranın (b) bendine girmekte ve suçun cezası ağırlaştırılmaktadır. #TCK

13- MADDE 106; Bir kişinin vücuduna yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi 6 ay - 2 yıl ceza alır. #TCK

14- MADDE 132; Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (b) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. #TCK


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...