Tebernüş Kireçci

Tebernüş Kireçci

12-11-2019

18:29

Küresel finans devleri neden Çin'i tercih ediyor 1) Yeni İpek Yolu projesiyle Çin'in istilası dünyayı sarmaya resmen başladı. 5 Kasım'da Türkiye'ye gelen yeni yolun ilk treni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Böylece dünya yeni bir döneme girmiş oldu.

2) Çin nasıl sanayileşti? Bunun hikayesini bilmeden geleceği anlayamayız. Bu konuda BBC'de yayınlanan bir makaleyi temel alıyorum.

3) Çin Devrimi'nin lideri Mao Zedung, "Büyük İleri Atılım" adı altında başlattığı ekonomik ve sosyal içerikli kampanya ile ülkenin köylülüğe dayanan ekonomisini hızla sanayileştirmeye çalıştı.

4) Ancak bu girişim başarılı olamadı ve 1959-61 yılları arasında milyonlarca kişinin ölümüyle sonuçlandı. Ölenlerin sayısı için 10 milyon diyen de var, 40 milyon da. Bu girişim İnsanlık tarihinde görülen en büyük açlık nedenli ölümlerden biriydi.

5) Mao'nun 1976'da ölümünden sonra Deng Şiaoping'in başlattığı reformlarla ülke ekonomisi yeniden şekillenmeye başladı. Köylülere kendi tarlalarını ekme hakkı tanınması, yaşam standartlarının yükselmesine ve gıda sıkıntısının azalmasına yol açtı.

6) 1979'da ABD ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla ülke yabancı yatırımlara açıldı. Ucuz işgücü ve düşük kira maliyetinin sağladığı avantajlar nedeniyle yatırımcılar Çin'e para akıtmaya başladı.

7) Standard Chartered Bank'ın baş ekonomisti David Mann, "1970'lerin sonlarından itibaren tarihteki en büyük ekonomik mucizeye tanık olduk" diyerek anlatıyor bu dönemi.

8) 1990'lardan itibaren Çin daha hızlı büyümeye başladı. Ülkenin 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne katılması Çin ekonomisine yeni bir ivme kazandırdı.

9) Diğer ülkelerle ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve gümrük tarifelerinin indirilmesi ile Çin malları her yerde belirmeye başladı. Mann, bu durumu "Çin dünyanın atölyesi haline geldi" diye ifade ediyor.

10) London School of Economics'in verilerine göre, 1978'de Çin'in ihracatı 10 milyar dolarla dünya ticareti içinde yüzde 1'lik bir paya sahipken, bu miktar 1985'te 25 milyar dolara, 20 yıl kadar sonra ise 4.3 trilyon dolara ulaştı. Dünyanın en büyük ticaret ortağı haline getirdi.

11) Şimdi gelelim can alıcı noktaya. Dünya küresel devleri neden Çin'i tercih ediyor? Çinlileri çok mu seviyorlar:)

12) Çin'in köklü bir ticaret geleneği var. Her ne kadar İpek Yolu'nun pasifleşmesiyle beraber bu ticaret geleneği unutulmuşsa da kısa sürede yeniden canlandı.

13) Yönetim sistemi merkeziyetçi ve çok katı. İstenilen sonuç kısa sürede alınabiliyor. Yönlendirilmeye açık.

14) Dünyada çalışan millet kalmadı. İnternet, sosyal medya ve sosyal devlet toplumları tembelleştirdi. Çinliler büyük nüfusuyla dünyanın en çalışkan milleti durumunda.

15) Güçlü ordusu devletin ve küresel finans sisteminin en büyük teminatı. Küresel finans devlerinin tahsilat sorunu yaşaması durumunda onlar adına devreye girmeye hazır.

16) 40 yılda sanayileşmede büyük yol aldılar. Gelecek 40 yıla varmadan teknolojide çok büyük yol alacaklar. Yani öğrenmeye açıklar.

17) Küresel finans sisteminin sahipleri siz olsaydınız birlikte hareket etmek için Çin'den daha iyi bir alternatif bulabilir miydiniz?

Analizlerimin tamamına adresinden ulaşabilirsiniz. Beğenen ve retweet yapanlara teşekkür ederim. Lütfen görüş ve önerilerinizi yazın. Retweet desteğinizi esirgemeyin.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...