Şevki DEVECİ

Şevki DEVECİ

10-03-2023

15:59

Yenilenebilir enerji sektörünün ana ekipmanlarının üretimini sağlayan iki devin karşılaştırmalı güç dengelerini görelim. 2022/12---#alfas #smrtg #smkasAnaliz Haydi İnceleyelim.

Özet rakamlarla başlayalım.FD hesabında tabi fiyatında etkisi var burada Smrtg 26 Mia TL büyüklükte gelirken Alfas 8.5 Mia TL büyüklüğe sahip bulunuyor.Akabinde çıkardıkları ciro tutarları yakın olurken Alfasın ana iş ile dönem net karlılığı daha yüksek bulunuyor. #alfas #smrtg

Aktiflerin dönen varlık kısmından başlıyor.Evet burada çeyrek bazlı dönen varlıklarını kim ne kadar arttırmış bunu görüyoruz.Son çyrekte smrtg 572 MTL artış sağlarken overallda daha yüksek dönen varlık artışına sahip bulunuyor.Alfas son çyrek varlık artışı +337 MTL #alfas #smrtg

İki şirkette üretim artışı sağlıyor özellikle duran varlıklar kaleminde gelişim yine rekabet halinde ilerlerken Smrtg son iki çyrekte +70 ve +84 ile varlık artışını hızlandırıyor alfas tarafında ise geçen çyrk 181 MTL üzerine bu çyrekte +19 MTL daha artış geldi. #alfas #smrtg

Özkaynak gelişimde ise tabi net kardan gelen farkla gelişim karşılaştırmaları farklılaşıyor.Smrtgnin 5 çyrkte arttırdığı sermaye rakamını alfas sadece bu çeyrekte agresif gelişimle yakaladı.Son çyrk alfas +604 Smrtg +125 MTL sermayesini büyütüyor. #alfas #smrtg

Pasiflerden şirketi finanse eden yabancı kaynakların kısa vadeli kanadına baktığımızda alfas cephesi bu çyrekte 247 MTL borç ödemesi sağlarken smrtg tarafı +507 MTL dış kaynağını arttırıyor.Overallda ise yine kvyk artış rakamları yakın duruyor. #alfas #smrtg

Pasifler uzun vadeli borç tarafına baktığımızda ise burada fark mevcut alfas pek uzun vadeli borç edinmezken smrtg cephesi özellikle son iki çeyrekte uzun vadeli borçlarını +65 MTL arttırıyor. #alfas #smrtg

İki şirket içinde stoklar önemli, ekipman ürettikleri için mamül ve yarı mamül stokları marjlara çarpan etkisi yaratıyor.Durum şöyle smrtg tarafı giderek arttırırken Alfas tarafı bu artışı önceki 3 çeyrekte sağlıyor.İlk marj dalgası buradan geliyor.Alfas avantajlı. #alfas #smrtg

Ticari faaliyetlerdeki borç alacak durumuna baktığımızda, alfas bu noktada güçlü izahnamesinde de zaten özellikle belirtiliyor.Alfas çok fazla vadeli satış yapmayı sevmiyor.Smrtg tarafı ticari alacakları giderek artıyor.Borç tarafında alfas 136 MTL ödeme yapıyor. #alfas #smrtg

Gelir tablosu tarafına geçtiğimizde evet ciro gelişimleri başarılı cirodan üretim maliyetlerini çıktıktan sonra kalan brüt kar tarafında ise alfas +279 MTL brüt karını arttırıken smrtg +172 MTL brüt kar tutarını arttıyor.Üretim maliyetleri burada farkı açıyor. #alfas #smrtg

Ana işlerinden elde edilen karın artışına baktığımızda evet bu çeyrekte alfas kar artışını daha önde götürürken diğer iki çeyrekte de önde olduğu gözüküyor. 2 çyrk alfas +46 smrtg +38 3 çyrk alfas +72 smrtg +54 4 çyrk alfas +273 smrt +137 #alfas #smrtg

Tüm faaliyetlerin sonucunda kalan TLnin gelişim durumunda ise yine bariz alfas artış rakamları daha yüksek bulunuyor.Bu seneki totalde fark alfas smrtgye göre 245MTL daha fazla kar elde ediyor.Evet iki şirkette güçlü yatırımlar yapıyor fakat alfasın eli güçlü. #alfas #smrtg

Marjlara geçiyoruz.Evet ilki brüt kar marjı yani üretim maliyetlerini kim daha iyi yönetiyorun cevabını görüyoruz. Her çeyrekte alfas daha yüksek marj yaratırken son çeyrekte farkı dahada fazla açtığını görüyoruz.Ayrıca kendi iç marj gelişimine göre de artış güçlü. #alfas #smrtg

Şimdi sol taraf efk yani diğer faaliyet + ana iş karından elde edilen marj burada alfas hafif törpü yerken smrtg hafif diğer faaliyet gelirinden destek alıyor karşılaştırmada ise yine alfas 6 puan civarı efk ve nfk marj farkı yaratıyor. #alfas #smrtg

Ticari marjlardan son olarak net kar marjı.Şu bir gerçek iki şirkette yenilenebilir enerji sektörünün bir değeri ikiside ticaretini güçlendiriyor.Yine dip marj durumunda ise alfas açık ara smrtg ye göre marj yaratıyor.Son çyrk alfas %23,6 Smrtg %11,3 #alfas #smrtg

Satışların ihrac ağırlığı tarafında şu bir gerçek bu sektör için ülkemiz güçlü bir kaynak ve büyük pastada içerde bulunuyor.Dışarda rekabet güçleri zor.Görüldüğü üzere smrtg içe doğru hızla yönelirken alfas %99 yurtiçine çalışıyor. #alfas #smrtg

Operasyonlarından elde edilen kar tutarlarına baktığımızda yıllık oransal gelişimide ekliyeyim alfas %535 büyüme sağlayarak 470 MTL favök yaratırken smrtg %187 artışla 296 MTL favök çıkarıyor. Marjı da vereyim alfas %20,5 smrtg %13,5 #alfas #smrtg

1 hisse başına kim ne kadar elde ediyor dediğimizda alfas 11,80 TL çıkarırken smrtg 0,81 krş hbk yaratıyor.Burada tabi smartın hisse bölünmesininde etkisi mevcut fakat bölünmemiş hali dahi olsa aradaki bariz fark kendini yine gösteriyor olacaktır. #alfas #smrtg

Sermayenin karlılık performansına baktığımızda alfas tarafında törpü mevcutken smrtg tarafında ise son iki çyrekte gelişim bulunuyor fakat karşılaştırdığımızda durumda alfas her çeyrekte daha yüksek roe yani yönetim performans değerlerine sahip bulunuyor. #alfas #smrtg

İki şirkette evet aktiflerini yani dönen ve duran varlıklarını arttıyor peki bu artışın şirkete getiri etkisi açısında kim daha verim alıyor dediğimizda alfas %27,5 smrtg ise %9,6 varlıklarından kar sağlıyor.Önemli bir yönetim performans kriteridir. #alfas #smrtg

Finansallara başlayalım.Burada şirketi finanse eden borç ve sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını görüyoruz.Evet buradada yine alfas %26,1 ile smrtgnin %6,9 oranına göre borç ve sermayesini daha verimli kullanıyor. #alfas #smrtg

Nakit akışı yönetiminden iki veriyi görelim evet veriler ideal karşılaştırmada ise cari oranda tarafını artıtrara 1,67 seviyesine çıkarırken smrtg tarafında ise düşüş mevcut 1,34 Net çalışma sermayeleri ise yakın bulunuyor.Alfas 681 MTL Smrtg 585 MTL. #alfas #smrtg

Mali yapı tarafında ise kaldıraç oranlarını görüyoruz.Alfas %51,5 borçlarla finanse olurken ek olarak kaldıraç seviyesini düşürürken smrtg %69,9 seviyesinde borçlarla finanse oluyor burada ise kaldıraçta artış eğilimi mevcut. #alfas #smrtg

Son olarak mali yapıdan sermayenin finanse gücüne bakalım.Evet alfasın sermayesi yani sadece sermayesiyle şirketin %94,3 ünü finanse edebilecek güce sahipken smrtg tarafında bu gücün oranı %43,1 olarak bulunuyor. #alfas #smrtg

Rasyolarla bitirelim. Buraya kadar bilançonun hem son çeyrek hem de genel durumlarını karşılaştırdık, iki şirkette piyasamız için bir değer.Çarpanlar tarafında ise yine bariz alfas rakamları güçlü bulunuyor. #alfas #smrtg YTD.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...