شاوشَنک

شاوشَنک

30-11-2020

16:31

جُک‌های مردم شوروی، از بهترین جُک‌هاییه که مردم یک کشور علیه حکومت‌های دیکتاتوری‌ خودشون می‌ساختن. این‌ها رو نمیشه جُک‌های عادی به شمار آورد، تا جایی که حتی سازمان CIA در آمریکا، برنامه‌ای برای جمع‌آوری و مکتوب کردن اون‌ها در زمان جنگ سرد با شوروی داشت:


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...