Carl Stiner

Carl Stiner

17-01-2023

09:54

İŞİD Neden Kaybetti yahut Zayıfladı? Önce bir takım maddeler vereceğim sonrasında zaman içinde tartıştıkça yahut konusu açıldıkça detaylandıracağım. 1/11

1- Uluslararası koalisyon: Işid'e karşı birçok ülke tarafından oluşturulan bir uluslararası koalisyon, Işid'in askeri gücünü zayıflatmış ve sınırlarını kısıtlamıştır. 2/11

Bu koalisyon Işid'in kontrol ettiği bölgelerde yürütülen hava saldırıları ve diğer askeri operasyonlar ile Işid militanlarını ve silah depolarını hedef almıştır. Ayrıca bu koalisyon Işid'in finans kaynaklarını kesmeye çalışmıştır. 3/11

2- Askeri çalışmalar: Işid'in kontrol ettiği bölgelerde yürütülen askeri operasyonlar Işid militanlarını ve silah depolarını hedef almıştır. Ayrıca Işid'in kontrol ettiği bölgelerde yerel güçler tarafından yürütülen çatışmalar Işid militanlarını ve yönetimini etkilemiştir. 4/11

3- Halkın desteğinin azalması: Işid'in insanları katlederek ve zorla din değiştirmeler yaptırarak halkın güvenini kaybetmesine neden oldu. Ayrıca Işid'in uyguladığı şiddetli yönetim yöntemleri halkın desteğini azaltmıştır. 5/11

4- Siyasi çalışmalar: Işid'in kontrol ettiği bölgelerde yürütülen siyasi çalışmalar, Işid'in siyasi etkisini azaltmış ve alternatif yerel yönetimleri desteklemiştir. 6/11

Bu siyasi çalışmalar, Işid'in kontrol ettiği bölgelerde yerli halkın yerel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapmıştır. 7/11

5- iç çatışmalar: İşid içinde birçok gruplar arasında çatışmalar yaşandı ve bunlar İşid'in gücünü zayıflattı. İşid içinde çeşitli etnik ve mezhepsel gruplar arasında çatışmalar yaşandı, bu çatışmalar İşid'in gücünü azalttı ve bölgedeki kontrolünü zayıflattı. 8/11

Aynı zamanda, İşid içinde bazı gruplar İşid'in radikal politikalarından rahatsız oldu ve bu durumda iç çatışmalar yaşandı. 9/11

6- Sosyal Medya ve Propagandaya karşı mücadele: İşid sosyal medya ve diğer propaganda yollarını kullanarak propaganda yaptı ancak uluslararası koalisyon ve hükümetler tarafından yürütülen mücadele sayesinde bu propagandaya etki etme şansı azaldı. 10/11

Özellikle sosyal medya platformları İşid'in propaganda yapmasını engelledi ve alternatif haber kaynaklarının yayınlanmasına olanak tanıdı. 11/11


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...