HCMT

HCMT

23-02-2020

18:53

#SALGIN HASTALIKLARA KARŞI EFENDİMİZ S.A.V'in KORUYUCU HEKİMLİK TAVSİYELERİ? EFENDİMİZ S.A.V bulaşıcı hastalıklardan korunmada, vücut ve çevre temizliğinin yanında bazı tavsiyelerde bulunmuş ?.Esnerken ağzı kapatmak? Efendimiz (S.A.V): “Sizden biriniz esneyeceği zaman +

elini ağzına koysun; zîrâ zararlı şeyler ağzına girer.”(Ebû Davud,Müslim, Müsned)  Akciğer rahatsızlıkları, hava yoluyla bulaşan hastalıkların büyük çoğunluğunu teşkil etmektedir. Havada bulunan mikroplar,derin nefes alınınca bronşlara ve akciğerlere kadar inerek hastalık yapar +

?.Bulaşma mesafesi? Tıp tarihinde hastalar arasına mesafe koyma meselesine ilk defa Efendimiz (S.A.V) değinmiş. “Cüzzamlı hastadan yırtıcı hayvandan sakınır gibi sakınınız. Cüzzamlı kimse bir vadiye indiği zaman, siz başka bir vadiye ininiz. Cüzzamlı hastalara devamlı +

olarak bakmayınız. Onlarla konuştuğunuz zaman, sizinle onlar arasında bir veya iki mızrak boyu mesafe bulunsun.” (Müsned, İbn-i Mâce, F. Kadir) Tıp otoriteleri bu mesafenin 70–80 cm’den az olmamasını tavsiye etmektedir. +

?.Karantina? Efendimiz (S.A.V); Hasta insanların hastalıklarını sağlamlara bulaştırmaması için karantinayı tavsiye ettiği gibi, hasta hayvanların sağlıklı hayvanların yanına getirilmesini de yasaklamıştır. Hadîs-i şerîfde ?“Hayvanlardan hasta +

olanlar, sahipleri tarafından sakın sağlıklı olanların yanına iletilmesin.” (Buhari, Müslim, E.Davud, Müsned, Faik) Salgın hastalıkların hangisi olursa olsun  Efendimiz (S.A.V); “Hastalığa yaklaşmakta tehlike vardır.” (E. Davud) buyurmuştur. +

?.Ellere vazife taksimi? Efendimiz (S.A.V); Sağ elini temizlik ve yemek. Sol elini istinca ve kirli şeyler için kullanırdı (E. Davud). Temizlik yaparken, başınızı, ağzınızı, burnunuzu, cildinizi kirletilmiş sol elle yıkarken, bilmeden temiz sahaları kirletmiş olursunuz ki, +

bu da sağlık prensiplerine aykırıdır. Vücudun atıkları olan dışkı (gaita), idrar, balgam, ter, sümük gibi salgılara veya onların çıktığı organlara sol elle dokunmamız gerekir. ?.Aksırırken ağzı kapatmak? Efendimiz (S.A.V); Aksırdığı zaman elini ve elbisesinin bir +

parçasını ağzına kapatır ve sesini alçaltmaya çalışırdı.” (Ebû Davud) Üzeri açık bir kapla taşınan yiyeceğe, taşıyan kişinin öksürük ve aksırığıyla veya sinek, böcek ve hava yoluyla mikrop bulaşabilir. ?.Kapların üzerini örtmek? Efendimiz (S.A.V); +

“(Akşam yatarken) kapıları kilitleyiniz. Su kırbalarının ağzını bağlayınız. Boş kapları ters çeviriniz! Dolu kapların üzerini örtünüz ve lâmbaları söndürünüz! Çünkü zararlı yaratıklar kilitli kapıyı açmaz. Bir de fare yok mu, insanların evlerini yakıp yıkar.” (Buhari, Müslim) +

buyurmuştur. O’nun (sallallahü aleyhi ve sellem) boş kapların ters çevrilmesini veya kapaklarının kapanmasını tavsiye etmesi, içlerine bir şey girmemesi içindir. Evde öksüren birisi varsa, açık kaplara mikrop bulaştırır. +

Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) Buthan vadisinin kurutulması için tavsiyelerde bulunmuştur (Buhari). ?.Mikropların barınaklarını toprağa gömmek  Hz. Aişe (ra) şöyle der: Peygamber Aleyhisselâm insan vücudundan ayrılan yedi şeyin toprağa gömülmesini emrederdi. Bunlar, +

saç, tırnak, akan kan, kadınların adet bezi, diş, pıhtılaşmış kan, kadının döl eşi (C. Sağir, F. Kadir, Kenz ül Ummal). Efendimiz (S.A.V); Kan ve kan pıhtısının, saç ve tırnakların insanlara hastalıkları bulaştırıcı ve açıkta bulunduğu zaman insan ve hayvanda hastalık yapıcı +

mikropların çoğalması için bir besiyeri olacağından, toprağa gömülmesi gerektiğini ilk tavsiye edendir. ?.Canlıların kullandığı sahaları kirletmemek Efendimiz (S.A.V); Bir defasında “Sakın lânete uğrayanlardan olmayınız.” buyurunca, sahabeler, ‘Bunlar kimlerdir?’ diye +

sordular. Peygamberimiz de, “Herkesin gelip geçtiği yollara, gölgeliklere, su kenarlarına ve ağaçların altına abdest bozup kirletenlerdir.” (Müslim, Mace, M. Zevaid, Faik) diye cevap verdi. Böylece Efendimiz (S.A.V), ortak kullanım alanlarının tükürük, balgam, burun +

salgısı, idrar ve dışkı ile kirletenlerin dünya ve âhirette lânete uğrayacaklarını beyan buyurmuştur. ?.Yiyeceklerin hastalık yapmayacak şekilde ıslâh edilmesi Efendimiz (S.A.V); Veda Haccı’nda kurban kesildikten sonra “Ey Sevban! Şu etin kokuşmasını +

önleyip ıslah et.” (Müslim, E.Davud, S.Kübra, K.Ummal) buyurmuştur. Hayvanî gıdalar tam pişirilmeden kullanılınca gıda zehirlenmesi yapabilir. Tam pişirilmemiş deniz ürünleri, sindirim kanalı ve idrar atıkları, çiğ etli mamuller, hayvanlara dokunup elleri yıkamamak +

veya mikropların bulunduğu havayı solumak; tifo, enterokolit, zatürre, veba, mezenterik adenit, brucellozis, menenjit gibi hastalıklara yol açabilir. ?.Havuz ve Hamam gibi ortak kullanım alanlarına dikkat edilmesi. Havuz ve Hamam gibi ortak kullanım alanlarına mantar +

hastalığı olanlar alınmamalı veya hastalığı olanlar buralara gitmemelidir. Mantarlar tedaviye dirençli hastalık yapar. Bunların tedavisi zordur. Hastalık tedavi edilse bile tekrar ortaya çıkabilir.  Efendimiz (S.A.V); Zamanında Arabistan’da hamam yoktu. Fakat +

Efendimiz (S.A.V) gaybî olarak verdiği bir haberde? “Acem diyarı yakında sizin için fetholunacaktır. Orada hamam denilen evler bulacaksınız. Oraya erkekler peştamalsız girmesinler, kadınları da hasta veya doğum yapmış olmadıkça oraya girmekten men ediniz.” (S.Kübra, İ.Mace).?‍♂️


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...