Hans Koppies

Hans Koppies

11-01-2023

10:45

Het bizarre verhaal van de Zweedse 🇸🇪 kinderarts/onderzoeker @ludvigsson die te maken kreeg met een haatcampagne nadat zijn onderzoek had uitgewezen dat ondanks het open houden van scholen in de lente van 2020 weinig Zweedse kinderen ernstig ziek werden van covid-19. Draad ⬇️

De geruststellende bevindingen uit Zweden werden op 6/1/2021 gepubliceerd. "It is very gratifying that serious covid-19, defined here as needing treatment in an intensive care unit, is so rare among children despite schools being open during the pandemic"

Ook voor leraren en ander onderwijspersoneel waren de onderzoeksresultaten uit Zweden geruststellend.

Deze studie trok wereldwijd veel aandacht. De data uit Zweden - waar scholen open bleven tijdens de pandemie - maakten de conclusie onontkoombaar dat landen wereldwijd in paniek hun scholen hadden gesloten.

Desondanks volgde een Twitterstorm met onder meer een kwalijke rol voor zelfbenoemde 'expert' Hyde uit Australië. Maar: "No evidence at all that those deaths (including the "extra" ones in 2020) were due to covid-19). None"

Het onderzoek van de Zweedse kinderarts en zijn collega's bij het @karolinskainst kon niet in diskrediet worden gebracht en Ludvigsson werd in juni 2021 vrijgesproken van 'onderzoeksfraude'. Alle kritiek bleek niet meer dan een lastercampagne.

De Zweedse kinderarts en onderzoeker bij @karolinska werd van alle blaam gezuiverd. 👇

Het onderzoek van Ludvigsson et al. wees al in die richting maar na bijna drie jaar is helder: het sluiten van scholen tijdens de pandemie is een historische dwaling van epische proporties. 50 studies 👇

Zweden hield scholen open op basis van data-gestuurd beleid. "Als we naar leraren kijken, hoeveel van hen in het ziekenhuis zijn opgenomen, dan hebben ze een lager risico dan andere beroepen" - Anders Tegnell

Het onderzoek van Ludvigsson et al. leverde belangrijke inzichten op. Helaas hebben smaad en laster hun tol geëist. "Ik ben teleurgesteld in andere wetenschappers en artsen die hebben bijgedragen aan de haat" - @ludvigsson | @lakartidn, 11 januari 2023

Open debat - in plaats van het koste wat kost in stand houden van een angstnarratief - had tot verstandiger coronabeleid geleid. Het belasteren van integere wetenschappers is een ernstig probleem gebleken tijdens de pandemie. Zelfs in Zweden. Einde draad.

Naschrift. De lastercampagne tegen deze Zweedse wetenschapper kwam uit de koker van een groep activisten die Zweden (internationaal) in een kwaad daglicht wilde stellen vanwege de gekozen coronastrategie. Maar dat is nog een ander verhaal.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...