Av. Umur Yıldırım

Av. Umur Yıldırım

28-04-2020

19:45

1-Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza almaktan kaçan 17 yaşında silahsız ve savunmasız bir çocuğu kalbinden vurmayı meşrulaştıran kesim şunu bilsin; sokağa çıkmanın cezası ölüm değildi.Polis ateş ettiği yerin bir aileye ateş düşüreceğini bilmeliydi.#AliyiOldurenlerNerede

2-Polisin silah kullanma yetkisi 2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda düzenlenmiştir. Üç temel durumda polisin silah kullanma yetkisi vardır. Tabi bu demek değildir ki, çekip vurup öldüreceksin. Bunlardan ilki meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında silah kullanma.

3-İkincisi bedeni kuvvet ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde silah kullanma; üçüncüsü ise yakalanması gereken kişinin yakalanması amacıyla ve yakalanmasını sağlayacak ölçüde silah kullanmadır.

4-Silah kullanılacak hallerden üçüncüsü olarak gösterilen durumla ilgili olarak ayrıca bir sınırlamaya gidilmiş; bu durumlarda öncelikle ‘dur’ çağrısının yapılması, buna rağmen kişinin kaçması halinde uyarı amacıyla silahla ateş edilebilmesi.

5- Bu uyarı atışına rağmen hala kaçmakta ısrar etmesi ve kaçması dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde, yakalanmasının sağlanması amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilmesi öngörülmüştür.

6-Polisin mesleki yaşı, silah kullanma eğitimi, silahın ateşlendiği mesafe ve Ali'nin vurulduğu yer (Kalbi) birlikte değerkendirildiğinde ifadenin aksine hedef gözetildiği ve polisin silah kullanma yetkisinde hiçbir kurala uyulmadığı görülmektedir.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...