skyb

skyb

04-11-2022

10:01

a ten tweet #chanbaek au kung saan nakita na ni baekhyun ang kanyang “loml” pero tatay ito ng kaklase nyang si sehun.

01

02

03

04

05

06

07

08

09 [1 years later]

10 [4 years later]

—end

kung may part akong nagawa na hindi nyo magets or mali, pasenya minamadali ko kasi baka bigla akong tamadin HAHAAHAH


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...