Jiyoo AU

Jiyoo AU

20-05-2020

06:56

1- Fetö'nün Irak'taki ikizi KESNİZANİ TARİKATI'nı anlatacağım bugün. Kesnizani tarikatı, 40 yıl önce Irak’ta sıradan bir tekke şeyhi olan Kürt asıllı Şeyh Abdülkerim Kesnizani tarafından kuruldu.

2- "Ben hiçbir şey bilmiyorum" anlamına gelen Kesnizani, Süleymaniye civarında yerleşik bir Kürt aşiretinin adıdır. Sıradan bir tekke şeyhi olan Abdülkerim ölünce, yerine;

3- Kerkük'e bağlı Çamçamal’da doğan ve Bağdat Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi'ni bitirdiği söylenilen oğlu Şeyh Muhammed geçti. Şeyh'in iki oğlundan biri olan Gandi, 1980'li yıllarda faili meçhul bir cinayete kurban gitti.

4- Diğer oğlu Nehru ise; Tarikat ile CIA ve MOSSAD arasında irtibat sağladı. Ortalarda pek görünmeyen Şeyh Muhammed, Medyatik olmamasına rağmen; ismi,Irak'ta efsane haline getirilmişti. Tanınmasına ve yayılmasına, medya da destek verdi.

5- Şeyh Muhammed Abdülkerim Kesnizani, zikirden ziyade siyasete meraklıydı. Kitap yazmaktan da geri durmamıştı. Şeyh'in kitabı; Kabala öğretilerini, İslam mistisizmi adı altında imanlı müritlerin beyinlerine ve kalplerine zerk etmek için başucu kitabı olarak kullanılmaktaydı.

6- Müritlerine de Kur'an eğitimi yerine, adını zikretmeden Kabala öğretileri anlatılıyordu. MOSSAD'ın hahamlıktan tövbekâr hocaları ders veriyordu. Tarikatın dönüşümü; şeyh efendinin etrafındaki İslam âlimlerince, gerçekte MOSSAD ajanı hahamlarca hızlandırılmıştı.

7- Dönüşüm etkisini göstermiş. Bir Kürt tarikatı olan Kesnizanilik, Türkmenler ve Araplar arasında da kendisine müritler edinmişti. Tarikatın ritüelleri arasına, kanlı gösteriler de sokulmuştu.

8- Kan ve acı ruhi olgunlaşmanın yollarından biriydi. Zaman zaman müritler işin ölçüsünü kaçırıyorlar ve kendilerini muhtelif kesici aletlerle ağır bir şekilde yaralıyorlardı. Bu durumlarda da Şeyh veya halifesi , yaralı yere tükürüğünü sürüyor, sıvazlıyordu.

9- Mürid de acıyı hissetmiyor veya 'gibi' davranıyordu. Tabi ki bu gösterilerde azımsanmayacak sayıda mürid ölüyordu. Şeyhe göre ölenler; yeterli "cezbe" haline,yani bir nevi transa ulaşmadan kendilerine bıçağı saplıyorlardı. Bu ise onların, ölümüne sebep oluyordu.

10- Vücudunun muhtelif hayati bölgelerine; kasatura, bıçak, kurşun girip de ölmeyen müritler efsanesi, Amerikan ve İsrailli kafirlerle savaşmaya hazırlanan askerleri oldukça etkilemişti. Tarikatın kanlı gösterilerinin hedefi Irak ordusuydu.

11- Öncelikle generaller ve subaylar tarikatının müritleri haline getirildiler. Arkasında; CIA, MOSSAD ve MI6 olan Kesnizani Tarikatı, ilk Körfez Savaşı’ndan sonra, hızla yayıldı.

12- Bush, Birinci körfez savaşında Bağdat'ın işgalini reddetmişti. Irak'ın hızlı bir şekilde parçalanmasını isteyen İsrail, bu duruma çok bozuldu

13- Kuzey Irak Kürtleriyle temasta olan İsrail, işi şansa bırakmak niyetinde değildi. Gözüne kestirdiği Kürt tarikatı Kesnizani'lik üzerinden Irak'ın İslami hayatını da kontrol altına almayı plânladı.

14- MOSSAD, Kesnizani tarikatının önde gelenleriyle muhtelif yollardan temasa geçti ve ilişkileri hızla geliştirdi.

15- Irak Devleti mekanizması içinde yer alanlar ve medya mensupları; uhrevi yollardan ikna edilemezlerse, MOSSAD'ın cömertçe tarikata aktardığı dolarlarla ikna ediliyor, mürit yapılıyordu.

16- Körfez savaşından sonra, Saddam'ın etrafını örümcek ağı gibi saran Tarikat; Saddam’a bağlılıkta kusur etmiyor gibi görünüp; Kürt, Türkmen, Arap rejim muhalifi kim varsa anında, BAAS Partisine ihbar etmeye başladı.

17- MOSSAD ve CIA tarafından, Saddam'ı içten yıkmak ve Irak'ı kolayca teslim almak için organize edilmiş olan Kesnizani Tarikatı; ordu, yargı, istihbarat, iç güvenlik, parti ve en sonunda da devlet mekanizmasının tamamını hedef aldı.

18- Genelkurmay Başkanı Mareşal Ayat Fetih El Ravi, Genel Askeri İstihbarat Başkanı Mareşal Vefik El Samarayi, Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Hamid Şaban,

19- Saddam’ın karısı Sacide, Saddam’ın kardeşleri Vatban ve Barzani, Oğlu Uday, Irak'ın El-Muhaberat teşkilatının acımasız sivil ve asker elemanları

20- Baas’ın en güçlü ismi İbrahim İzzet El Duri, ve diğer hepsi Şeyh Muhammed Abdülkerim Kesnizani'nin müridi oldular

21-Her türlü maddi menfaat,Kadın, kumar ve içki; Nehru'nun asıl ilgi sahasıydı. Açıkçası din ve tarikat, Nehru'nun umurunda bile değildi.Şeyh Muhammed ve oğlu Nehru, MOSSAD'ın cömertliklerine karşılık olarak, ufak tefek jestler yapıyorlardı.

22- Saddam’ın her hareketi ve kararı hatta yatak odası dâhil mahremi, çevresindeki istihbaratçı müritler tarafından izleniyor ve derlenen bilgiler oğul Nehru'da toplanıyordu. Nehru da bunları, CIA VE MOSSAD'a aktarıyordu.

23- Anında bilgi sahibi olunduğu için de gereği yapılıyordu.MOSSAD, tarikatın içine iyice yerlrşmiş ve şeyh adına rahat rahat operasyon yapar hale gelmişti. Saddam, Irak'ın işgalinden birkaç ay önce durumu fark etmişti.

24- Saddam, Irak'ın işgalinden birkaç ay önce durumu fark etmişti. Ama artık çok geçti. Karısı da dahil, yakın çevresini etrafından uzaklaştırmıştı. İntikam almaya hazırlanıyordu. Ama nafile. Çok geç kalındığından,yapamadı.

25- Saddam, 33 yıllık diktatörlüğünde; Babil'in dört bin yıllık kadim geleneğinden gelen tüm karşı ihtilal ve suikastlardan kurtuldu. Ancak Tarikatın metodu, hepsinden farklıydı. Daha sinsi, daha acımasızdı, en önemlisi kesnizani tarikatında ihanetin her türlüsü vardı.

26- ABD ve İngiliz birlikleri Irak'a saldırdılar. Güney'de müthiş bir direnişle karşılaştılar. Halbuki Bağdat ve çevresi, Saddam'ın askerleri tarafından hiçbir direnç gösterilmeden Amerikan askerlerine teslim edildi.

27- Tarih, 10 Nisan 2003'tü ;Herkes, "Esas savaş, Bağdat'ta olacak" derken; Kesnizani Tarikatı tarafından savaşmadan teslim edilmişti.

28- Şeyh Muhammed, müritlerine Amerikan askerlerine direnmemelerini öğütlemişti. Şeyhin emrindeki devşirilen mürit generaller vatanlarının bağımsızlığı için savaşmak yerine Şeyh Muhammed'in emrine uydular.

29- Bu arada İzzet El Duri de boş durmamış, Bağdat'ın Kuzeyini de o teslim etmişti. Amerikalılar, 2003'de ki gayrimeşru savaşta; sadece, üç haftada Irak'ı işgal etti.

30- Tarikatlar her dönem CİA,MOSSAD,MI6 tarafından finanse edilmiş ve yönlendirilmişlerdir. Aslında yöntem hep aynı tarikatlar farklı

31- Terör örgütlerine ,silah temini ve finansal desteğin aracısı ise DAHLAN aşiretidir. Dahlan Aşireti CİA tarafından kontrol edilir. Dünyanın 70 ülkesinde aktif faaliyet gösteren ve Dünyanın Silah ticaretinde etkin rol oynayan bir aşirettir.

32- İlk fırsatta DAHLAN aşiretini de detaylı anlatacağım.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...