Jan B. Hommel

Jan B. Hommel

24-11-2022

14:34

De teleconferentie van 1 februari 2020 over de origine van #SARSCoV2: de puzzelstukjes vallen bijna allemaal op zijn plaats. Ik waarschuw maar vast: dit wordt waarschijnlijk de langste twitterdraad ooit die ik zal schrijven.

De conferentie waar @MarionKoopmans, Ron Fouchier en @c_drosten een beslissende rol speelden in het naar voren schuiven van de zoönosetheorie. Met grote dank aan @JamesCTobias voor het losweken van de notulen van deze conferentie...

...en de erop volgende e-mails van de verschillende deelnemers. Deze waren tot voorheen zwartgelakt en dus was onbekend wat de deelnemers aan argumenten voor en tegen de #zoönosetheorie en #lableaktheorie waren. Dat weten we nu wel.

Dit wordt een héél lang draadje, dus ik denk niet dat ik dit in twee of zelfs drie volledige 'twitterrounds' kan vertellen. Dus kom over drie dagen nog maar eens terug. ??

De hele niet-gecensureerde e-mailwisseling tussen de verschillende deelnemers én de notulen van de teleconferentie is hier terug te vinden.

Ik volg de documenten in chronologische volgorde, en vertel wat op dat moment op 1 februari 2020, vroeg in de pandemie, de argumenten van Koopmans, Fouchier en Drosten waren om de #lableaktheorie te verwerpen.

Dat zal doen in de context van alles wat sindsdien bekend is geworden, en deze argumenten retrospectief wegen in het licht van die bevindingen.

Wat verder van groot belang is, is dat de verschillende versies van het artikel 'The Proximal Origin of SARS-CoV-2' beschikbaar zijn gekomen. Dit was het eerste, en tevens het meest invloedrijke artikel, waarin de #lableaktheorie als 'zeer onwaarschijnlijk' werd afgedaan.

Deze verschillende versies laten prachtig de evolutie zien van de conclusie, die steeds uitgesprokener en harder werd, opmerkelijk genoeg zonder dat de onderliggende data veranderden.

Verder werd duidelijk dat het de opvattingen en argumenten van Fouchier, Koopmans en Drosten een allesbepalende rol spelen bij het afdoen van de #lableaktheorie als een onzinnige hypothese. En het is interessant om te onderzoeken in hoeverre die argumenten toen...

...en nu hout sneden. Veel was op dat moment namelijk nog niet bekend. Dat zal ik uitgebreid de revue laten passeren. Ik denk verder dat het goed is om in het achterhoofd te houden dat het moment van het vrijgeven van deze documenten wellicht niet toevallig is.

Want de Freedom of Act Information verzoeken worden rechtstreeks gericht aan de National Institutes of Health (NIH) waarvan Francis Collins op dat moment de directeur was. Onder de NIH valt ook de National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID)...

...waarvan Anthony Fauci de directeur was. Beiden waren aanwezig bij de betreffende teleconferentie. Waarom deze datum wellicht niet toevallig is, is omdat de Republikeinen zoals verwacht de meerderheid in het huis van afgevaardigden hebben gekregen.

Het geeft ze 'subpoena power', waarin ze mensen kunnen dagvaarden en onder ede verhoren. En het leidt geen twijfel dat verschillende Republikeinen op zijn minst Fauci, Collins, maar ook Peter Daszak zullen dagvaarden.

In dat licht bezien is deze e-mailwisseling tussen de verschillende deelnemers nóg interessanter. We beginnen bij het begin. Wie nam het initiatief voor de teleconferentie? Dat was @JeremyFarrar, directeur van de Wellcome Trust, de machtigste...

...en grootste liefdadigheidsinstelling ter wereld. Dit begon met een e-mail, gericht aan @Dr_AnthonyFauci, waarin hij hem vroeg om een belletje, om zijn persoonlijke mening over #SARSCoV2 te horen.

Er volgen wat e-mails over en weer wanneer het beste moment is om elkaar te spreken. Blijkbaar is ergens in deze uitwisseling ook Patrick Vaillance in beeld gekomen, de Chief Scientific Advisor van de Britse regering. Ze spreken af om nauw contact te houden.

Vervolgens vraagt Farrar aan Fauci om Kristian Andersen te bellen. Dat is ook het moment dat Eddy Holmes en Bob Garry in beeld komen. De eerste deelnemers aan de latere teleconferentie zijn hiermee bekend.

Fauci doet dat, en krijgt vervolgens van Andersen te horen dat er een klein stukje in het genoom van SARS-CoV-2 hem sterk doet vermoeden dat het om een genetisch gemanipuleerd coronavirus gaat. Natuurlijk gaat het om de Furin Cleavage Site (FCS).

Fauci vraagt Andersen en Holmes zo snel mogelijk een groep van evolutiebiologen samen moet brengen om naar het genoom van SARS-CoV-2 te kijken om de verdenking te staven of te verwerpen. Verder stelt hij dat ze zo snel mogelijk alle experts waar het coronavirussen betreft...

bij elkaar te brengen om meer informatie en duiding te krijgen over het nieuwe virus. Hij neemt de informatie die Andersen zo hoog op dat hij de Amerikaanse regering formeel op de hoogte zal brengen, en suggereert dat de Amerikaanse FBI...

...en de Britse MI5 hiervan zouden moeten weten. Blijkbaar is Andersen erg overtuigend geweest. Kort daarna stuurt Fauci een artikel uit Science Insider van de wetenschapsjournalist Jon Cohen naar Andersen en Farrar.

Waarin wordt gesteld dat de 'evolutionaire afstand' tussen het op dat moment meest aan SARS-CoV-2 nauw verwante virus, RaTG13, 25 tot 65 jaar zou zijn. Het is goed om dit even in het achterhoofd te houden. En eveneens goed is om te realiseren dat RaTG13...

...een en hetzelfde virus is als BtCoV/4991, dat in 2013 werd geïsoleerd, nadat in 2012 6 mijnwerkers ernstig ziek waren geworden bij het opruimen van een verlaten kopermijn in Moijang. Die informatie kwam niet van Shi Zhengli, maar werd gevonden...

...oor de onderzoeksgroep DRASTIC. @TheSeeker268 Zowel @Ayjchan in haar boek en ik in mijn serie 'Vraag het Marion' hebben dit uitgebreid beschreven. Ik ben nog maar net begonnen, maar hier eindigt de 1e ronde. Straks verder. Even de tuin in voor een frisse neus.

De neus is fris, het blad is opgeruimd. We gaan verder. Kristian Andersen en Eddy Holmes hebben een groep van wetenschappers - virologen en evolutiebiologen - bijeengebracht die SARS-CoV-2 moeten bekijken en bepalen of het inderdaad om een genetisch gemanipuleerd virus gaat.

Met natuurlijk de namen Christian Drosten, Marion Koopmans en Ron Fouchier. Uiteindelijk worden nog wat mensen toegevoegd, die ik allemaal bespreek in mijn serie 'Vraag het Marion'. Voor nu zijn die andere mensen minder relevant.

Belangrijk om op te merken, is dat het voorbereidend werk voor deze teleconferentie gedaan werd door Eddy Holmes, Bob Garry en Kristian Andersen. Het doel van de teleconferentie was om hun werk te bespreken en daar kritiek op te leveren.

Voorafgaand aan de teleconferentie krijgen de deelnemers vier slides toegestuurd, met daarop de meest opvallende kenmerken in het genoom van SARS-CoV-2, in vergelijking met RaTG13, volgens Garry, Holmes en Andersen dan.

Het eerste opvallende kenmerk is het hoge aantal mutaties in 'key residues' in het Receptor Bindend Domein (RBD) van het virus, het kenmerk dat bepaalt aan welke receptor het virus kan binden. Dit zijn nucleotiden in het RNA die tot een verandering van een aminozuur leiden.

Het 2e opvallende kenmerk was vanzelfsprekend de Furin Cleavage Site, een eigenschap die geen van de coronavirussen uit de 'bèta-lijn' bezit.

Een derde opvallende bevinding was het ontstaan van een knipplaats voor het moleculaire schaartje BamHI, precies aan het einde van het spike-proteine.

Daarenboven waren de verschillen in het genoom tussen SARS-CoV-2 en RaTG13 'upstream' van deze knipplaats opvallend meer dan na deze knipplaats. Dit is te zien aan de kleur van de balk - geel versus groen - en de enigszins fluctuerende hoogte links, en de strakke hoogte rechts.

De vierde opvallende eigenschap was een mutatie die tot een 'gain of function' leidde ten opzichte van RaTG13, en ook bij SARS-1 werd gezien. Dit waren volgens Andersen, Holmes en Garry de vier eigenschappen die zouden wijzen op een genetisch gemanipuleerd virus.

Nog voor de conferentie stuurt Koopmans een e-mail, met haar antwoord op een vraag 're-pangolin'. Maar ik zie de vraag niet terug. Hier mist blijkbaar de e-mail van Farrar waarin hij deze vraag blijkbaar stelt. Dat lijkt vreemd, maar mogelijk is hier een simpele verklaring voor.

Als Farrar de vraag specifiek aan Koopmans stelde, is het goed mogelijk dat Koopmans alle deelnemers aan de conferentie een cc stuurde. Dan duikt alleen dat antwoord van Koopmans op, aangezien het gaat om een FOIA verzoek die om de e-mailcorrespondentie van Fauci vraagt.

Hoe dan ook, hier komt de 'pangolin sequentie' om de hoek kijken, een van de vroege hypothesen over de tussengastheer, de pangolin. Het ging om een mogelijk nauwe verwant van SARS-CoV-2 die bij pangolins zou zijn aangetroffen. Ik kom daar later nog op terug.

Koopmans ziet tussen deze sequentie en het genoom van SARS-CoV-2 die sterk op elkaar lijken en ziet aanwijzingen voor recombinatie tussen deze twee virussen. Bij recombinatie wisselen virussen grote delen uit van het genoom, als ware het 'modules'.

Verder vraagt Koopmans zich af, of dit wel het goede virus is om SARS-CoV-2 mee te vergelijken. En dat is een terechte vraag. De laatste zin zal ik nog uitleggen, hoewel dit een zijstraatje is. Wat Koopmans hier bedoelt dat er verschillende wegen naar Rome leiden.

Dit is wellicht een goede vergelijking: Zie de 'highly dissimilar core structures' als mogelijke middelen van vervoer en de 'very similar functional domains' als de functie van vervoer: van A naar B komen.

Je komt van A naar B met de benenwagen, maar ook met de fiets, de auto, de trein en het vliegtuig. En ja, weinig verrassend, die stelling is juist, zoals je dat van een hoogleraar virologie mag verwachten. Maar misschien moeten we dat nog even navragen bij Marion Keulemans.

Vervolgens is er iets waarvan Francis Collins zegt: "Just saw this", wat hij schrijft in een e-mail die hij stuurt naar alleen Vallance, Fauci en Farrar. Wat dit is, wordt niet duidelijk.

Hij vraagt daarbij of Farrar nog steeds wil dat hij zal inbellen, waarbij hij waarschijnlijk doelt op het begin van de teleconferentie. Farrar antwoordt met 'sure'. Dit is een ontbrekend puzzelstukje. Ook uit de latere correspondentie kan ik niet opmaken wat het was...

...waar Collins hier op doelde, en blijkbaar voor hem aanleiding was om aan Farrar te vragen of hij de teleconferentie nog wel moest beginnen. Het heeft weinig zien om hier over te speculeren, ik heb namelijk geen flauw idee wat dit geweest kan zijn.

Na de conferentie stuurt Jeremy Farrar een e-mail naar alle andere deelnemers die cruciaal is voor het verdere verhaal. Een aantal punten uit deze e-mail moeten absoluut genoemd worden. 1. Hij benoemt expliciet dat er nog 'vele hiaten in onze kennis zitten'.

En stelt dat naar zijn mening er geen sprake kan zijn van een simpel binair antwoord, waarbij ik aanneem dat hij doelt op de twee hypothesen, de zoönosetheorie of de lableaktheorie. Verder stelt hij dat deze groep niet de enige mensen zijn die expertise in de materie hebben...

...hij stelt dan ook voor om de expertise van andere deskundigen in te brengen, en een 'gerespecteerde internationale organisatie' om dit aan te sturen. Maar de absoluut belangrijkste opmerking staat in de voorlaatste zin van dit deel van de mail:

Dit dient volgens Farrar namelijk te gebeuren met 'completely open mind'. Mijns inziens toont dit aan dat Farrar te goeder trouw was, en in ieder geval op dat moment bereid was om alle opties open te houden, ook wegens de grote kennishiaten.

Ook in het tweede deel van zijn e-mail stelt hij voor een neutrale vraagstelling te formuleren, voor het op te zetten onderzoek: En met deze zin: 'completely open minded and neutral question bringing in the best minds' valt hem in ieder geval voor dat moment...

...niets te verwijten wat betreft een eventuele intentie om de #lableaktheorie in diskrediet te brengen. And that's were things get messy. Dit is het einde van deel 2. Nu eerst slasalade met gebakken aardappelen en een kipfiletje. Verzorging van de (ruime) inwendige mens.

De sla is verorberd, de aardappelen worden nu gedoopt, en de kip vliegt nooit meer. We gaan verder met deel 3: de argumenten van Ron Fouchier tegen een mogelijke #lableak. Wat meteen al opvalt, is dat Fouchier onmiddellijk stelling neemt tegen een mogelijke lableak...

...en tegen de mogelijkheid van een genetisch gemanipuleerd virus. Dit ondanks de constatering van Farrar, naar aanleiding van de bespreking, dat er aanzienlijke kennishiaten waren en dat er veel nog niet duidelijk was. Uit de e-mailwisseling blijkt duidelijk dat Fouchier...

...zijn standpunt al had bepaald: Nee, er was volgens hem geen sprake van een genetisch gemanipuleerd virus, en nee, er was geen sprake van een lableak. Volgens hem konden alle argumenten die de anderen aandroegen met 'factual information' ontkracht worden.

Volgens hem zou een 'beschuldiging' dat SARS-CoV-2 een genetisch gemanipuleerd virus en - al of niet per ongeluk - uit het lab ontsnapt was, vergezeld moeten gaan van strong data', 'beyond reasonable doubt'.

Verder is ook duidelijk dat Fouchier zich heel goed bewust was van de gevolgen, als er wél sprake zou zijn van een lableak, enerzijds voor zijn collega's, maar ook terdege voor hemzelf. Aangezien hijzelf ook tot deze 'topresearchers' behoort.

Verder weten we ook dat de teleconferentie niet in een prettige sfeer verliep. Jeremy Farrar zei hierover: 'There was derision down the line'. En ook Francis Collins zei dat Ron Fouchier en Christian Drosten hun argumenten naar voren brachten met 'more force than necessary'.

Dat wordt bevestigd door Eddie Holmes in een podcast. Drosten en Fouchier voerden grotendeels het woord, en de rest luisterde.

Maar wat wisten Drosten en Fouchier eigenlijk? Schoten zij vanuit de heup, of waren hun argumenten werkelijk zo overtuigend? Ik begin met de vermeende "HIV-like sequences in the spike protein'. Dit bleek inderdaad een doodlopend spoor te zijn.

Het ging om hele korte sequenties van RNA die bij vele andere virussen ook gevonden worden. Het 2e argument: 'The level of mutations in the spike-protein'.

Fouchier verwijst hier naar Andrew Rambaut, die het aantal mutaties in het spike-protein van SARS-1 vergeleken zou hebben met het meest nauw verwante coronavirus, zoals dat bij vleermuizen voorkomt...

...en de conclusie zou zijn dat het aantal mutaties tussen deze beide vergelijkbaar zou zijn met die tussen RaTG19 en SARS-CoV-2. Maar hoe 'vergelijkbaar' dat aantal mutaties in werkelijkheid is, blijft ongewis.

Die analyse ontbreekt en is niet als pre-print of wetenschappelijk artikel verschenen. Dit argument kan dan ook niet op haar betrouwbaarheid gecontroleerd worden. Met dank aan @WashburneAlex, voor zijn analyse op dit punt.

Maar dan wordt het interessant: de Furin Cleavage Site. De argumentatie van Fouchier komt in essentie niet verder dan dat er coronavirussen bestaan met een FCS, en dat deze dus ook in de natuur kan zijn ontstaan. Dat mag zo zijn, maar hier valt heel veel tegenin te brengen.

1. Geen van haar meest directe verwanten, met als twee belangrijkste vertegenwoordigers #RaTG13 en BANAL-20-52, hebben een FCS, terwijl de Receptor Binding Domain van de laatste slechts een aminozuur verschilt van SARS-CoV-2, en de overeenkomst ook voor het overige zeer groot is.

2. Geen enkel coronavirus uit de bèta-lineage heeft een FCS. Het is bijzonder dat SARS-CoV-2 de enige in deze lijn van coronavirussen is, die er wel een heeft. 3. Als SARS-CoV-2 haar FCS door recombinatie zou hebben verkregen, zoals ook Koopmans stelt...

...zou dit een FCS van een verre verwant moeten zijn. Maar in dat geval zou de regio rondom de FCS ook afkomstig moeten zijn van deze verre verwant. En dat is niet zo.

Buiten de FCS is deze regio vrijwel exact gelijk aan BANAL-20-52, en in iets mindere mate geldt dit ook voor RaTG13. 4. Dan blijkt de signatuur van de FCS 'humaan' te zijn, wat zoveel betekent dat de sequentie bij mensen veel voorkomt, maar bij coronavirussen nauwelijks.

5. Verder blijkt de FCS een exacte kopie te zijn van een menselijk natriumkanaal met een FCS. Zonder die FCS functioneert het kanaal niet, en deze FCS wordt dan ook zeer efficiënt gekliefd door de proteases (enzymen) die op de menselijke cellen staan.

Dit natriumkanaal speelt een belangrijke rol in de water- en elektrolytenhuishouding van onder andere de cellen die de luchtwegen van mensen bekleden. En dan blijkt ook nog eens dat dit kanaal intensief bestudeerd werd aan de universiteit van North-Caroline Chapel Hill...

...de universiteit van Ralph Baric. Dé expert op het gebied van het genetisch modificeren van coronavirussen, en de man die meerdere malen samengewerkt had met Shi Zhengli (the batwoman), de directeur van het Wuhan Institute of Virology...

...en verschillende artikelen samen met haar publiceerde. 6. En uitgerekend deze twee mensen waren betrokken bij een subsidieaanvraag bij het Amerikaanse defensie-instituut voor biologische oorlogsvoering DARPA waarbij het voorstel was om exact datgene te veranderen...

...aan een coronavirus, waarover SARS-CoV-2 als enige in haar lijn beschikt: het inbouwen van een Furin Cleavage Site. Dit was op dat moment allemaal niet bekend, maar het volstaat om te zeggen, dat noch Fauci, noch Collinsen noch Daszak de behoefte voelden...

...om dit spontaan te melden. Al deze feiten kwamen aan het licht door FOIA verzoeken aan de NIH, waarbij in meerdere gevallen pas gehoor werd gegeven na een uitspraak van de rechter.

Het zou op zijn minst reden moeten zijn om je standpunt te heroverwegen. Maar noch Koopmans, noch Fouchier en noch Drosten heeft hier ook maar een woord aan vuilgemaakt. En dat mag best bijzonder worden genoemd. Hier eindigt deel 3. Koffie!

Dan de knipplaats voor het moleculair schaartje: hier heeft Fouchier een duidelijk punt. Die knipplaats ontstaat door een 'stille' mutatie (zie volgende tweet). En als deze bij SARS kan zijn ontstaan, kan dat ook zeker bij SARS-CoV-2.

Maar wat Fouchier ontging, was datgene wat @WashburneAlex en @tony_vandongen wel vonden. Ik zal daar nu niet verder op ingaan, dat heb ik uitgebreid in lekentaal beschreven in @AndereKrant.

En dan het punt over de glycosylatie van het virus. Dit is het plakken van suikermoleculen aan de eiwitten van het virus. Deze suikergroepen hebben belangrijke functies, waar ik nu niet verder op in ga. Dat is een wetenschap op zich.

Feit is dat dit proces - O-glycosylatie - alleen in eukaryotische cellen plaatsvindt. In dit geval denk dat Fouchier hier wel een punt heeft, in de zin dat dit weinig behulpzaam is bij het achterhalen van de origine van SARS-CoV-2.

Maar het volgende punt is wel weer essentieel: Fouchier stelt hier de 'backbone' van het virus - het deel van het virus buiten het spike-eiwit - niet wijst op een 'menselijke bron'. Dit met als motivatie dat er nooit over het virus was gepubliceerd.

Een volgend argument van Fouchier is dat 'iedere wetenschapper' die de functie van het spike-eiwit zou willen bestuderen, een 'reverse genetics system' hebben gebruikt om de backbone te maken, dat al bekend was en had bewezen om goed te functioneren.

Maar dat argument sneed ook op dat moment al geen hout, en wel om de volgende redenen. 1. Fouchier was blijkbaar niet tot in detail op de hoogte van het werk van Ralph Baric. Want die had dat 'reverse genetics systems' voor coronavirussen al tot in detail in 2017 beschreven.

Het gaat om deze studie. 2. Ook het argument dat er nog niets gepubliceerd was over een backbone die gebruikt zou zijn voor het maken van SARS-CoV-2 snijdt geen hout. Want RaTG13 was niet 'zomaar' een virus. Het was hetzelfde virus als CoV/Bt4991...

...dat in 2012 zes mijnwerkers in Moijang een ernstige longontsteking bezorgde, waaraan twee van hen overleden. En dankzij het intensieve speurwerk van DRASTIC bleken er nog 8 nauw aan RaTG13 verwante virussen te bestaan...

...waarvan tot nu toe nog maar 1 het hele genoom bekend is. En ook deze informatie werd niet spontaan naar buiten gebracht door Shi Zhengli. Verder is bekend dat een deel van het werk in het Wuhan Institute of Virology 'classified' is...

...en in samenwerking met het Chinese leger wordt uitgevoerd. Ook niet direct een garantie voor transparantie wat betreft het onderzoek dat er gedaan wordt.

Ik denk dat ik veilig kan stellen, dat zelfs als Shi Zhengli zou willen vertellen wat er in het WiV gebeurt, de Chinese autoriteiten over meer dan voldoende overredingskracht beschikken om haar dat vriendelijk uit het hoofd te praten.

Nog even terug naar de argumenten van Fouchier. Op punt C ga ik niet verder in, simpelweg omdat behaalde resultaten in het verleden geen garantie geven voor de toekomst. Argument D is wel weer van belang: de vermeende evolutionaire afstand tussen RaTG13 en SARS-CoV-2.

Dit zou wellicht in de vrije natuur het geval zijn, maar in het lab is er een ideale mogelijkheid om dit proces te versnellen: serial passaging. En daarmee komen we terug bij de e-mail correspondentie van Fauci.

Want ook in dit opzicht was Fouchier blijkbaar niet op de hoogte van wat zich in het WiV afspeelde. Want in de aanvraag van EcoHealth Alliance bij DARPA werd benoemd dat het genetische deel van het werk door Ralph Baric zou worden gedaan in Chapel Hill.

Maar het werk met transgene 'gehumaniseerde muizen' met een menselijke ACE2 receptor, zou in Wuhan worden gedaan door Shi Zhengli. 'Serial passaging in ACE-2-transgenic mice?' (Fauci). 'Exactly' (Farrar). 'Surely that wouldn't be done in a BSL-2 lab? (Collins). Dus wel...

"Wild west..." (Farrar) En dat werd al jaren uitgevoerd in het WiV, omdat het de meest simpele methode van gain-of-function onderzoek is. Wat de correspondentie ook bevestigd is dat buiten Fouchier, Koopmans en Drosten, de andere deelnemers de lableak zeer serieus namen.

Bob Garry schetst het scenario: 'Je neemt een coronavirus dat bij vleermuizen voorkomt, past de serial-passaging toe, en brengt daarna de mutaties aan die je wilt: waaronder de polybasis cleavage site (een andere naam voor de FCS).

'I just can't figure out how this get accomplished in nature'. Bob Garry kon niet bedenken hoe de FCS in SARS-CoV-2 terecht was gekomen op een natuurlijk manier, terwijl het met genetische manipulatie een koud kunstje was.

James Farrar schat de verhouding van de kans op een lableak / zoönose op 50/50. Mike Farzan, eveneens deelnemer aan de teleconferentie, zelfs op 70/30. Eddy Holmes schat de kans op 60/40.

Waarmee datgene dat Jeremy Farrar vertelt in zijn boek wordt bevestigd. Ook de pangolin sequenties komen nog weer voorbij, omdat die 'zeer interessant' zouden kunnen zijn, volgens de diverse deelnemers aan de teleconferentie.

Maar @Ayjchan had al laten zien dat dit een doodlopend spoor was. Eddie Holmes laat nog wel weten dat ook in China veel mensen overtuigd zijn van de #lableaktheorie, maar dat hij inmiddels overtuigd is van natuurlijk evolutie, op basis van die pangolintheorie.

Die fout bleek te zijn, reden waarom dit diertje uit het vizier verdween. En dan komen vanzelf bij de e-mail die Marion Koopmans stuurde. Duidelijk is dat Koopmans hier niet praktiseert wat men van een wetenschapper zou mogen verwachten.

Het wegen van de argumenten en die zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen. Maar evenals Fouchier was Koopmans vooringenomen. Wat zij hier bedrijft is politiek. Geen wetenschap.

Dat zij overtuigd was van een zoönose doet daar niets aan af. En dat is zorgelijk voor een adviseur van de WHO, lid van het OMT én iemand die de ernstige gevolgen van een eventuele #lableak zou voelen. Einde van deel vier. Er volgt nog een klein staartje. Eerst thee.

Ik kom bij de conclusies: Meerdere wetenschappers achten de #lableaktheorie minstens even waarschijnlijk als de zoönosetheorie. Er volgt een teleconferentie waarin Fouchier, Drosten en Koopmans deze afschieten, ten gunste van de zoönosetheorie.

Op basis van zeer beperkte kennis, en zonder de argumenten voor een #lableak overtuigend te weerleggen. Vervolgens komen een aantal van deze argumenten die deze drie aandragen terug in het meest invloedrijke artikel 'Proximal origin...' dat gepubliceerd wordt...

...in het prestigieuze Nature Medicine. Het doel van het artikel is om de #lableaktheorie onderuit te halen. Niets meer en niets minder. Koopmans doet zelfs de suggestie hoe te formuleren zodat de #lableak het minste kans heeft om geloofwaardig te zijn.

Dat heet politiek bedrijven, en heeft niets met wetenschap te maken. Daarna komen - dankzij het intensieve speurwerk van #DRASTIC en vele FOIA-verzoeken, grotendeels van de organisatie @USRightToKnow, vele nieuwe gegevens beschikbaar...

...die allen in de richting van een #lableak wijzen. Wat Koopmans en een kleine groep virologen en biologen daar tegen overstellen is 'wetenschappelijk onderzoek' van zeer dubieuze kwaliteit.

Zie de papers van Worobey et al. en Pekar et al. die ik in deel 8 van 'Vraag het Marion' beschrijf. Die papers grenzen aan 'scientific misconduct'. The Jury is still out, maar de hoeveelheid indirect bewijs voor de #lableaktheorie is overweldigend.

En desondanks negeren Marion Koopmans en Ron Fouchier al deze indirecte bewijzen, en houden ze hun kaken stijf op elkaar over hun rol in het naar voren schuiven van de #zoönosetheorie.

En zowel Marion Keulemans als ook Maarten Koopmans doen alsof hun neus bloedt, en willen doen voorkomen dat het pleit al lang beslecht is. Maar ik vrees voor hen dat de geest uit de fles is. En ik denk dat die niet meer terug gaat in de fles.

En natuurlijk vergat ik nog weer een belangrijk detail: Ron Fouchier had écht geen idee wat er allemaal in het Wuhan Institute of Virology gebeurde. Zelfs niet dat er al jaren GoF door middel van serial passaging werd uitgevoerd onder beveiligingsniveau BSL-2.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...