Cem Türktekin

Cem Türktekin

10-11-2019

20:54

Bu fotoğrafa ilk bakışta gördüğünüz şey nedir? Sanırım Afrikalı olduğunu tahmin ettiğiniz yerli bir siyahinin düşünceli ve efkarlı hali. Peki dikkatle baktığınızda gözünüze çarpan bir trajedinin emareleri de var mı bu fotoğrafta?

Fotoğrafın çekildiği yer Afrika’nın doğal kaynakları en bereketli olan sömürge ülkelerinden biri olan Kongo, tarihi ise 20. yüzyılın başları. Fotoğrafta görülen kişi de Nsala isimli Kongolu bir yerli.

Kongo bir Belçika sömürgesi. Belçika’nın bugün sahip olduğu refahın çok önemli bir kısmını temin eden cefakar ve aynı zamanda mazlum bir ülke. Ülkenin bahtsızlığı altın, gümüş, elmas, fildişi ve kauçuk gibi kıymetli ürünlerin tamamının topraklarından bolca temin edilebilmesi.

Kaynakların temini için 5 farklI bölgeye ayrılan Kongo’da Nsala’nın bahtına kauçuk üretim düşmüştür. Diğer tüm ürünler gibi kauçuk üretimi için de çalıştırılan her Kongolu için bir kota belirlenir.

Bu kotanın altında kauçuk üretim yapan Kongolular için önceleri ölüm cezası uygulanır. Ancak tam bir cehennemi andıran sömürge ülkesinde şartlar öylesine ağırdır ki Kongolular öldürülmek için bilinçli olarak kotanın altında kalmak ister, yani bir nevi intihar.

Belçikalılar için en önemli kaynak olan insan gücü olduğu için bir süre sonra bu ölüm cezası kaldırılır. Bunun yerine çalışan Kongoluları tetikte tutacak çok daha caydırıcı bir ceza öngörülür.

Bu ceza üretim kotasının altında kalanların en yakınlarının gözleri önünde öldürülerek yenilmelerdir. Kota’nın altında kalan Nsala’nın başına gelen de budur. Önünde duran iki nesne, gözleri önünde yenilen 5 yaşındaki kızının hatıra olarak kendisine bırakılan el ve ayağıdır.

Ek: Kongo’nun zengin doğal kaynaklara sahip olması tek başına şanssızlık göstergesi değildir. Zira sınır komşusu olan ve sömürülmeye değer hiçbir doğal kaynağı bulunmayan Ruanda’nın durumu Kongo’dan çok daha kötüdür.


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...