Mariusz Jag贸ra 馃嚨馃嚤

Mariusz Jag贸ra 馃嚨馃嚤

03-10-2022

16:23

Czy szczepionki na Covid s膮 bezpieczne dla dzieci? Ministerstwo Zdrowia nie ma w膮tpliwo艣ci i wystawia e-skierowania dla 262 tys dzieci na szczepienie dawk膮 przypominaj膮c膮. W Charakterystyce Produktu Leczniczego, na kt贸ry powo艂uje si臋 Ministerstwo Zdrowia napisane jest, 偶e

鈥瀌zieciom w wieku od 5 do 11 lat mo偶na poda膰 dawk臋 przypominaj膮c膮 produktu leczniczego Comirnaty 10 mikrogram贸w domi臋艣niowo po up艂ywie co najmniej 6 miesi臋cy od cyklu szczepienia podstawowego鈥 鈥 nie podano jednak, na jakie badania producent si臋 powo艂uje. Dokument dost臋pny jest

na stronie Urz臋du Rejestracji Produkt贸w Leczniczych, Wyrob贸w Medycznych i Produkt贸w Biob贸jczych i warto, by ka偶dy rodzi膰 go przeczyta艂, zw艂aszcza informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci wyst膮pienia zapalenia mi臋艣nia sercowego i zapalenia osierdzia (str. 8-9):

鈥瀂wi臋kszone ryzyko zapalenia mi臋艣nia sercowego po podaniu szczepionki Comirnaty jest najwy偶sze u m艂odszych os贸b p艂ci m臋skiej (鈥). Ograniczone dane wskazuj膮, 偶e ryzyko zapalenia mi臋艣nia sercowego i zapalenia osierdzia po podaniu szczepionki Comirnaty u dzieci w wieku od 5 do

11 lat wydaje si臋 by膰 mniejsze ni偶 u m艂odzie偶y w wieku od 12 do 17 lat.鈥 Wydaje si臋... W Polsce instytucj膮 dopuszczaj膮c膮 leki do obrotu jest Urz膮d Rejestracji Produkt贸w Leczniczych, Wyrob贸w Medycznych i Produkt贸w Biob贸jczych, kt贸rego prezesem od 2009 roku jest Grzegorz Cessak.

Agencja kierowana przez Pana Cessaka 鈥 mimo, 偶e jest do tego powo艂ana, nie prowadzi 偶adnych bada艅 w zakresie bezpiecze艅stwa produkt贸w leczniczych, w szczeg贸lno艣ci szczepionek, a jego rola ogranicza si臋 do t艂umaczenia zalece艅 EMA 鈥 Europejskiej Agencji Lek贸w, instytucji

finansowanej w niemal 90% z pieni臋dzy firm farmaceutycznych. Co ciekawe - Prezes Cessak jest tak偶e cz艂onkiem Zarz膮du EMA. Kogo wi臋c reprezentuje 鈥 Polski Urz膮d czy agencj臋 europejsk膮 finansowan膮 przez firmy farmaceutyczne? Czy zalecaj膮c szczepienia dzieci my艣li o ich

bezpiecze艅stwie czy o wp艂ywach do bud偶etu EMA 鈥 od 2016 Cessak jest wiceprezesem w Zarz膮dzie EMA, odpowiedzialnym mi臋dzy innymi za sprawy bud偶etowe. EMA dokonuje przegl膮du i publikuje 鈥 cyklicznie uaktualniany 鈥 plik COMIRNATY (COVID-19 mRNA VACCINE) RISK MANAGEMENT PLAN 鈥

Plan Zarz膮dzania Ryzykiem - a ka偶dy kolejny dokument streszcza zmiany dokonane od poprzedniej publikacji. Najnowszy pochodzi z wrze艣nia 2022. Czy tam znajdziemy dane, kt贸re mog膮 sugerowa膰, 偶e szczepienie dzieci jest bezpieczne i skuteczne?

Modu艂 SIV. Populacje niebadane w badaniach klinicznych (SIV.1. Kryteria wy艂膮czenia w krytycznych badaniach klinicznych w ramach programu rozwoju) w Tabeli 23 czytamy: - Bezpiecze艅stwo i skuteczno艣膰 szczepionki COVID-19 mRNA u dzieci w wieku poni偶ej 5 lat nie zosta艂y jeszcze

ustalone. Dost臋pne s膮 ograniczone dane. - Nie okre艣lono dotychczas bezpiecze艅stwa stosowania i skuteczno艣ci szczepionki Comirnaty Original/Omicron BA.1 u dzieci w wieku poni偶ej 12 lat. - Bezpiecze艅stwo i skuteczno艣膰 stosowania produktu Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 u dzieci

w wieku w wieku poni偶ej 12 lat nie zosta艂o jeszcze ustalone. Badania dotycz膮ce skuteczno艣ci i bezpiecze艅stwa szczepienia dzieci zgodnie z informacjami producenta s膮 prowadzone, ale ich zako艅czenie planowane jest na lata 2023-2029: - badanie C4591007 鈥 kt贸rego celem jest ocena

bezpiecze艅stwa, tolerancji, immunogenno艣ci i skuteczno艣膰 opartej na RNA BNT162b2 szczepionki przeciwko COVID-19 u zdrowych dzieci 鈥 ko艅cowy raport z badania klinicznego przewidziany na 3 grudnia 2024 r. - badanie C4591001 鈥 kt贸rego celem jest ocena bezpiecze艅stwa, tolerancji,

immunogenno艣膰 i skuteczno艣膰 szczepionki COVID-19 mRNA szczepionki - ko艅cowy raport z badania klinicznego przewidziany na 3 grudnia 2023 r. - badanie C4591036 鈥 prowadzone, by scharakteryzowa膰 przebieg kliniczny, czynniki ryzyka, d艂ugotrwa艂e nast臋pstwa oraz jako艣ci 偶ycia u dzieci

i m艂odych doros艂ych <21 lat z ostrym poszczepiennym zapaleniem mi臋艣nia sercowego, w tym zapalenie mi臋艣nia sercowego po dwusk艂adnikowej, zmodyfikowanej szczepionce Omicron - ko艅cowy raport z badania klinicznego przewidziany na 31 grudnia 2029 r. Jedn膮 z plac贸wek prowadz膮c膮

na zlecenie Pfizera badania kliniczne nad dawk膮 przypominaj膮c膮 by艂 Szpital Dzieci臋cy w Cincinnati. ICAN 鈥 organizacja, kt贸ra nie dopu艣ci艂a, 偶eby FDA opublikowa艂o dokumenty Pfizera za 75 lat, uzyska艂a dokumenty dotycz膮ce 鈥炁泈iadomej zgody鈥 dla rodzic贸w, przygotowane w porozumieniu

z firm膮 Pfizer, kt贸re m贸wi膮 wiele o tym, jak firma rozumie ryzyko zwi膮zane ze swoimi produktami. Pfizer jest wyra藕nie zaniepokojony ryzykiem wyst膮pienia zapalenia mi臋艣nia sercowego u dzieci. Z dokument贸w dotycz膮cych 艣wiadomej zgody wynika, 偶e ryzyko zapalenia mi臋艣nia sercowego

mo偶e wynosi膰 nawet 1 na 1 000 (strona 4 - Pfizer pisze o ryzyku zwi膮zanym z uczestnictwem w badaniach klinicznych: 鈥瀙oniewa偶 szczepionka zosta艂a zatwierdzona do stosowania w nag艂ych przypadkach i otrzyma艂a pe艂ne lub warunkowe pozwolenie na dopuszczenie

do obrotu w wielu krajach na ca艂ym 艣wiata, szacuje si臋, 偶e do ko艅ca wrze艣nia 2021 r. podano ju偶 oko艂o 1,3 mld dawek. Na podstawie wynik贸w bada艅 klinicznych, a tak偶e informacji zebranych podczas stosowania, okre艣lono nast臋puj膮ce zagro偶enia powodowane przez szczepionk臋 BNT162b2:

- bardzo cz臋ste (wyst臋puj膮ce u wi臋cej ni偶 1 na 10 os贸b): b贸l w miejscu wstrzykni臋cia, wstrzykni臋cie obrz臋k miejsca wstrzykni臋cia, zm臋czenie (znu偶enie), podwy偶szona temperatura cia艂a (gor膮czka, cz臋艣ciej wyst臋puj膮ca po drugiej dawce), dreszcze, b贸l g艂owy, biegunka, b贸le staw贸w

i b贸le mi臋艣ni. - cz臋ste (u 1 na 10 do 1 na 100 os贸b): z艂e samopoczucie (nudno艣ci, wymioty) i zaczerwienienie miejsca wstrzykni臋cia. - niezbyt cz臋ste (pomi臋dzy 1 na 100 a 1 na 1000 os贸b): powi臋kszenie gruczo艂贸w ch艂onnych, reakcje alergiczne (objawy mog膮 obejmowa膰 wysypk臋, 艣wi膮d,

pokrzywk臋, i obrz臋k twarzy lub warg), zmniejszony apetyt (nie zg艂oszono u m艂odzie偶y), senno艣膰 (nie zg艂oszono u dzieci lub m艂odzie偶y), pocenie si臋 i nocne poty (nie zg艂oszone u dzieci lub m艂odzie偶y), b贸l w ramieniu i uczucie os艂abienia (nie zg艂oszone u dzieci lub m艂odzie偶y) lub

os艂abienia. - rzadkie (wyst臋puj膮ce u 1 na 1 000 do 1 na 10 000 os贸b): obrz臋k twarzy lub warg (nie zg艂aszane u dzieci lub m艂odzie偶y), zapalenie mi臋艣nia sercowego. Szpital Dzieci臋cy w Cincinnati to plac贸wka s艂ynna tak偶e z tego, jak potraktowa艂a jedn膮 z uczestniczek badania -

Maddie De Garay. 12-letnia dziewczynka, kt贸ra zg艂osi艂a si臋 do udzia艂u w badaniu nad eksperymentaln膮 szczepionk膮 Pfizer, by艂a zdrow膮, szcz臋艣liw膮, uczennic膮 z Ohio, kt贸ra cieszy艂a si臋 偶yciem, a偶 do chwili kiedy otrzyma艂a drug膮 dawk臋 szczepionki Pfizer COVID-19. Mniej ni偶 12 godzin

po drugiej dawce, do艣wiadczy艂a silnego b贸lu brzucha, kr臋gos艂upa i szyi, b贸lu w klatce piersiowej, co ostatecznie doprowadzi艂o do utraty czucia od pasa w d贸艂. Do艣wiadczy艂a tak偶e wielu innych skutk贸w ubocznych w tym pojawienie si臋 krwi w moczu, tajemniczych wysypek, 艂uszcz膮cych si臋

st贸p, refluksu, gastroparezy, wymiot贸w, a w ko艅cu niezdolno艣ci do prze艂ykania p艂yn贸w lub jedzenia, zawrot贸w g艂owy, wymiot贸w i drgawek, tik贸w, obrz臋ku w臋z艂贸w ch艂onnych pod pachami, zatrzymania moczu i obfitych miesi膮czek ze skrzepami krwi, pogorszenia wzroku, szum贸w w uszach,

utraty pami臋ci, mieszania s艂贸w, skrajnego zm臋czenia鈥 Sp臋dzi艂a 64 dni w szpitalu 鈥 9 razy by艂a wieziona na SOR. W ocenie bezpiecze艅stwa przedstawionej FDA przez firm臋 Pfizer jako jedyny efekt uboczny wymieniono "b贸l brzucha". Lekarka ze szpitala w Cincinnati po badaniu Maddie

oceni艂a, 偶e 鈥濵adeline ma funkcjonalne upo艣ledzenie, kt贸re nie ma charakteru organicznego (...). Odradzam r贸wnie偶 dalsze badania, poniewa偶 s膮 one zazwyczaj szkodliwe w zaburzeniach funkcjonalnych, poniewa偶 prowadzi to pacjenta do my艣lenia, 偶e dzieje si臋 co艣 z艂ego, bo na to

wskazuj膮 te wszystkie badania. Op贸藕nia to r贸wnie偶 niezb臋dn膮 interwencj臋 psychologiczn膮, kt贸ra jest potrzebna, aby pom贸c rozwi膮za膰 problem zaburze艅 funkcjonalnych鈥. Obecnie Maddie jest przykuta do w贸zka inwalidzkiego, musi by膰 karmiona przez rurk臋 i ma trwa艂e uszkodzenie m贸zgu.

Pfizer pisze w dokumencie Plan Zarz膮dzania Ryzykiem publikowanym przez EMA, 偶e 鈥瀠 dzieci w wieku 5-17 lat choroba ma zwykle 艂agodniejszy przebieg i mniejsze ryzyko hospitalizacji lub zgonu. Ponadto, w艣r贸d kohorty dzieci hospitalizowanych z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych od

marca 2020 r. do maja 2021 r., niemowl臋ta i dzieci w wieku od 6 miesi臋cy do 4 lat mia艂y podobne ryzyko ci臋偶kiej choroby jak dzieci w wieku 12 - 17 lat鈥. Decyzja o zaszczepieniu dziecka przeciwko Covidowi jest tak naprawd臋 kwesti膮 zarz膮dzania ryzykiem. Rodzice powinni wzi膮膰 pod

uwag臋, 偶e Covid-19 jest chorob膮 mniej niebezpieczn膮 dla dzieci ni偶 grypa, co wida膰 ju偶 od ponad 20 miesi臋cy. Dzieci nie zara偶aj膮 si臋 艂atwo tym patogenem, nie przenosz膮 go na inne dzieci, nie rozprzestrzeniaj膮 na doros艂ych, nie zabieraj膮 go do domu, nie choruj膮 ci臋偶ko i

jest w tej kwestii jednoznaczna- Przyt艂aczaj膮ce dane wskazuj膮, 偶e zwi膮zane z SARS-CoV-2 obci膮偶enie ci臋偶k膮 chorob膮 lub 艣mierci膮 u dzieci i m艂odzie偶y jest bardzo niskie (statystycznie zerowe). W szwedzkim badaniu autorstwa Ludvigssona dotycz膮cego 1 951 905

dzieci w Szwecji (stan na 31 grudnia 2020 r.) w wieku od 1 do 16 lat, kt贸re ucz臋szcza艂y do szko艂y, gdzie w wi臋kszo艣ci nie stosowano lockdown贸w ani masek, znaleziono zero (0) zgon贸w. "Pomimo utrzymywania przez Szwecj臋 otwartych szk贸艂 i przedszkoli, stwierdzili艣my nisk膮 cz臋sto艣膰

wyst臋powania ci臋偶kiego Covid-19 w艣r贸d dzieci w wieku szkolnym i dzieci w wieku przedszkolnym podczas pandemii SARS-CoV-2" Niemieckie badanie, zestawiaj膮ce dowody z trzech 藕r贸de艂: 1) krajowe badanie seroprewalencji (badanie SARSCoV-2 KIDS), 2) niemiecki

ustawowy system powiadamiania oraz 3) og贸lnokrajowy rejestr dzieci i m艂odzie偶y hospitalizowanych z powodu SARS-CoV-2 lub pediatrycznego zapalnego zespo艂u wielouk艂adowego (PIMS-TS) wykaza艂o, 偶e w okresie obj臋tym badaniem nie odnotowano 偶adnych (0 - ZERO) zgon贸w w艣r贸d dzieci

w wieku od 5 do 18 lat. Taiwan - jeden z lider贸w szczepie艅 populacyjnych wstrzyma艂 szczepienia drugiej dawki BioNTech dla dzieci w wieku 12-17 z powodu obaw zwi膮zanych z zapaleniem mi臋艣nia sercowego: Przypadki te s膮 rzadkie, ale

tak samo rzadkie s膮 przypadki gro藕nego przechorowania C-19 przez dzieci. Czytaj膮c dane z USA i Izraela okazuje si臋, 偶e tylko 5-10% dzieci zapada na COVID-19, a populacja os贸b poni偶ej 18 r.偶. to tylko ok 2% wszystkich diagnozowanych przypadk贸w. W tej grupie wiekowej zdecydowana

wi臋kszo艣膰 przypadk贸w COVID-19 jest bezobjawowa lub 艂agodna. Dzieci i m艂odzie偶 pozostaj膮 w grupie niskiego ryzyka zgonu zwi膮zanego z COVID-19, a wska藕nik 艣miertelno艣ci w艣r贸d os贸b zaka偶onych (infection fatality rate) jest bliski zera. Podczas pierwszego roku pandemii w Anglii,

艣miertelno艣膰 dzieci i m艂odzie偶y z powodu SARS-CoV-2 wynios艂a 2 na milion - dla populacji licz膮cej 12 mln obywateli w tej grupie wiekowej przez rok pandemii z powodu infekcji zmar艂o tylko 25 dzieci. W populacji dzieci臋cej ryzyko wyst膮pienia objaw贸w, hospitalizacji i zgonu

zwi膮zanego z COVID-19 jest por贸wnywalne, a nawet mniejsze ni偶 w przypadku grypy, a wywo艂any przez SARS-CoV-2 zesp贸艂 ostrej niewydolno艣ci oddechowej (ARDS) mo偶e przebiega膰 艂agodniej i z mniejsz膮 liczb膮 powik艂a艅 ni偶 ma to miejsce w przypadku grypy. W przegl膮dzie systematycznym

obejmuj膮cym prawie 8 tysi臋cy pacjent贸w pediatrycznych z COVID-19 wskazano, 偶e dzieci z tak膮 diagnoz膮 maj膮 鈥瀘g贸lnie doskona艂e rokowania鈥. Czy 鈥 wa偶膮c na szali ryzyko i korzy艣ci wynikaj膮ce z przechorowania lub szczepienia 鈥 nie oka偶e si臋, 偶e szukamy rozwi膮zania problemu, kt贸rego

nie ma, a potencjalny lek mo偶e przynie艣膰 wi臋cej szk贸d ni偶 korzy艣ci? 25 stycznia 2022 w JAMA (opublikowano badanie dotycz膮ce tego, jakie jest ryzyko wyst膮pienia zapalenia mi臋艣nia sercowego po szczepionce COVID-19 opartej na mRNA w USA w kt贸rym analizowano

przypadki zapalenia mi臋艣nia sercowego zg艂oszone po szczepieniu COVID-19 opartym na mRNA w USA w okresie od grudnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. Na podstawie danych z biernego nadzoru w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, 偶e ryzyko wyst膮pienia zapalenia mi臋艣nia sercowego po podaniu

szczepionki COVID-19 opartej na mRNA by艂o zwi臋kszone w wielu grupach wiekowych i p艂ciowych, a najwi臋ksze po podaniu drugiej dawki szczepionki wyst臋powa艂o u nastoletnich i m艂odych m臋偶czyzn. Ryzyko to nale偶y rozpatrywa膰 w kontek艣cie korzy艣ci wynikaj膮cych ze szczepienia COVID-19.

Dwie dawki zwi臋ksza艂y ryzyko (u m臋偶czyzn) w przedziale wiekowym 艣rednio o 133 razy dla os贸b w wieku 12-15 lat i 79 razy dla os贸b w wieku 16-17 lat. 20 lipca 2022 r. opublikowano w NEJM badanie 鈥漇kuteczno艣膰 szczepionki BNT162b2 przeciwko wariantowi Omikron u dzieci w wieku od 5

do 11 lat鈥 ( ukazuj膮ce dane dotycz膮ce rzeczywistej skuteczno艣ci szczepionek przeciwko Omikronowi u dzieci. Badanie prowadzono w Singapurze od 21 stycznia 2022 do 8 kwietnia 2022 w kohorcie dzieci w wieku 5-11 lat. W badaniu wzi臋艂o udzia艂 255,936 dzieci,

z czego w pe艂ni zaszczepieni stanowili 67,7% (173, 268), cz臋艣ciowo zaszczepieni - 12% (30 712), za艣 nieszczepieni - 20,3% (51 995). Odnotowano 53 429 zaka偶e艅, z czego 5,342 potwierdzone by艂o testem PCR. 288 dzieci by艂o hospitalizowanych. W艣r贸d hospitalizowanych dzieci, pi臋膰

wymaga艂o terapii tlenowej, a czworo zosta艂o przyj臋tych na oddzia艂 intensywnej terapii. Spo艣r贸d tych pi臋ciorga dzieci jedno by艂o nieszczepione, dwoje by艂o cz臋艣ciowo zaszczepionych i dwoje by艂o w pe艂ni zaszczepionych. 呕adne z dzieci nie zmar艂o na Covid-19. Natomiast zaobserwowano

22 powa偶ne zdarzenia niepo偶膮dane po szczepieniu w艣r贸d dzieci w wieku od 5 do 11 lat (5 na 100 000) - ryzyko wyst膮pienia zdarzenia niepo偶膮danego jest wi臋c 4-krotnie wy偶sze ni偶 ryzyko POWA呕NEGO zachorowania dziecka na COVID - wymagaj膮cego podania tlenu lub przyj臋cia na oddzia艂

intensywnej terapii. Badanie z Singapuru pokazuje jeszcze jedn膮 ciekaw膮 rzecz 鈥 jaka jest skuteczno艣膰 szczepionki wobec wszystkich potwierdzonych infekcji (w grupie w pe艂ni zaszczepionej i nieszczepionej) w czasie po 2-ej dawce szczepionki: 7 do 14 dni - 48,9%, 15 do 29 dni -

37,6%, 30 do 59 dni - 28,5% oraz 60 dni lub wi臋cej - 25,6%. Wyniki tego badania powinny dostarczy膰 spostrze偶e艅 umo偶liwiaj膮cych decydentom ponowne rozwa偶enie korzy艣ci wobec potencjalnego ryzyka zwi膮zanego ze szczepieniem dzieci. Bada艅 dowodz膮cych o bezsensowno艣ci szczepie艅 dzieci

jest wi臋cej 鈥 np.: artyku艂 w British Medical Journal 鈥濻zczepienia dzieci na SARS-CoV-2鈥 鈥瀂agro偶enie choroby Covid-19 u dzieci poni偶ej 12 roku 偶ycia jest podobna do grypy鈥; artyku艂 w The Lancet COVID-19 odporno艣膰 stadna poprzez szczepienia: czy dzieci s膮

w stadzie? : 鈥瀞zczepienie dzieci nie mo偶e by膰 uzasadnione, je艣li ma ono zapewni膰 bezpo艣redni膮 ochron臋 mimo minimalnego obci膮偶enia chorob膮 lub pom贸c w zablokowaniu przenoszenia choroby, je艣li dzieci nie stanowi膮 istotnego rezerwuaru dla przenoszenia

choroby鈥; artyku艂 w National Library of Medicine - COVID-19 u 7780 pacjent贸w pediatrycznych: Przegl膮d systematyczny -: 鈥漝zieci zdiagnozowane z COVID-19 maj膮 og贸lnie doskona艂e rokowania鈥 czy artyku艂 w Nature 鈥 鈥濪zieci odporne na Covid-19. Dlaczego?鈥

: 鈥瀌zieci mog膮 by膰 w pewnym stopniu odporne na zaka偶enie; po zaka偶eniu ryzyko wyst膮pienia u dziecka ci臋偶kiej choroby wymagaj膮cej hospitalizacji jest 25 razy mniejsze ni偶 u doros艂ych, a ryzyko zgonu jest 500 razy mniejsze ni偶 u doros艂ych鈥. Do tej pory czas

potrzebny na ocen臋 skuteczno艣ci i bezpiecze艅stwa szczepionek trwa艂 zwyk艂e od 4 do 10 lat i obejmowa艂 dok艂adne testy in vitro, badania przedkliniczne (na zwierz臋tach), a nast臋pnie sekwencyjne pr贸by kliniczne (na ludziach, fazy 1, 2 i 3). Natomiast szczepionki przeciwko COVID-19

zosta艂y opracowane i ocenione pod k膮tem bezpiecze艅stwa i skuteczno艣ci w czasie kr贸tszym ni偶 jeden rok. Oznacza to, 偶e analizowano tylko kr贸tkoterminowe scenariusze. Rz膮dy i urz臋dnicy zajmuj膮cy si臋 zdrowiem publicznym nap臋dzali pandemi臋 strachem i propagand膮. Jednak rodzice,

kt贸rzy chc膮 oceni膰 t臋 kwesti臋 wy艂膮cznie z punktu widzenia korzy艣ci i ryzyka, mog膮 zada膰 sobie pytanie: "Je艣li moje dziecko jest nara偶one na niewielkie lub prawie zerowe ryzyko ci臋偶kich nast臋pstw lub 艣mierci, a zatem nie ma widocznych korzy艣ci z przyj臋cia szczepionki (zw艂aszcza,

偶e nie chroni ona przed zachorowaniem), natomiast mo偶e przynie艣膰 potencjalne i nieznane jeszcze szkody, to dlaczego mia艂bym narazi膰 w艂asne dziecko na takie niebezpiecze艅stwo? Bior膮c pod uwag臋 fakt, 偶e wyniki prowadzonych przez producenta bada艅 b臋d膮 dost臋pne za kilka lat,

dlaczego rodzic mia艂by pozwoli膰 na zaszczepienie swojego dziecka szczepionkami, kt贸re s膮 jeszcze w fazie eksperymentalnej? Je艣li dzieci zostan膮 nara偶one na zaka偶enie SARS-CoV-2, mo偶emy by膰 pewni, 偶e w ogromnej wi臋kszo艣ci przypadk贸w nie b臋d膮 mia艂y 偶adnych lub tylko 艂agodne objawy,

a jednocze艣nie rozwin膮 naturalnie nabyt膮 odporno艣膰, i to w spos贸b nieszkodliwy; odporno艣膰, kt贸ra jest zdecydowanie lepsza od tej, kt贸r膮 mog艂aby wywo艂a膰 szczepionka. Wrodzona odporno艣膰 uzyskana u dzieci mo偶e przyspieszy膰 r贸wnie偶 rozw贸j tak potrzebnej odporno艣ci stadnej. Istniej膮

raporty o tym, 偶e przeciwcia艂a wytworzone w efekcie szczepie艅 t艂umi膮 przeciwcia艂a wrodzone (co jest potencjalnie niebezpieczne dla dzieci, dla kt贸rych to pierwsza linia obrony) i 鈥瀙rze艣cigaj膮 je鈥 - przeciwcia艂a poszczepienne s膮 specyficzne i maj膮 wysokie powinowactwo do swojego

antygenu, podczas gdy wrodzone s膮 niespecyficzne i maj膮 niskie powinowactwo. Oczywi艣cie decyzja powinna nale偶e膰 do rodzic贸w 鈥 ale powinna to by膰 艢wiadoma Zgoda. Czy rz膮d nak艂aniaj膮c do szczepienia coraz m艂odsze dzieci dawkami przypominaj膮cymi (mimo, 偶e nie znane s膮 wyniki bada艅

dotycz膮cych skuteczno艣ci i bezpiecze艅stwa 2 dawek pierwotnych, bo te Pfizer opublikuje po zako艅czeniu pr贸b klinicznych, nie wcze艣niej ni偶 w grudniu 2023 r.) daje rodzicom wszystkie potrzebne do podj臋cia takiej zgody informacje? Warto zada膰 pytanie 鈥 czemu tak nie jest?


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 馃挷

You can keep this app free of charge by supporting 馃槉

for server charges...