Şevki DEVECİ

Şevki DEVECİ

25-02-2023

11:30

#safkr 2022/12---Haydi İnceleyelim. #smkasAnaliz

#safkr Şirket son hemen hemen son iki yıldır gelişimine düzenli devam ediyor ve bu çeyrekte de varlık ile sermayesini geliştirdi.Duran varlık tarafında +25 MTL gelişirken Brüt çalışması sermayesi olan dönen varlıklar +13.8 Sermayesini ise +23.4 MTL arttırdı.

#safkr Gelir tablosundan 4 kalemde ağırlıklı 2022 yılını gelişim içerisinde geçirdi bakınız önceki çeyreklerin üzerine ekleme yaparak tutarsal gelirlerini arttırdı ve dipte net karını geliştirdi. Ana işten kar artışı +25,2 MTL Net Kar artışı +22.2 MTL

#safkr Şirket yeni yatırımıyla dikkat çekerken büyüyen işlerinin de verimli ilerlediğini bize gösteriyor.Bakınız ana işlerden karlılık 15 den 21 e dipte net kar marjı 9 dan 22 seviyesine kadar geldi.Bu bize gelişimin ayakları yere basarak ilerlediğini gösteriyor.

#safkr Şirketin bir diğer önemli aksiyonu açıkçası satışların içerisinde ihraç payının azalması olarak düşünüyorum.Bakınız ortalama %16 civarı ihrac payı bu sene ort.%6 seviyelerine geldi.Bu da iç pazara kompanse etmenin daha verimli olduğu görülüyor.

#safkr 4 önemli kalemi ve kutu içine aldım son 1 yıllık gelişimlerini görüyoruz.Favök gelişimi %175 ile 77 MTL hbk gelişimi %376 artışla 2 TL sermaye karlılığı %34,1 ve büyüyen varlıklarından karlı çalışma oranı ise %20,6 seviyelerine ulaşıyor.

#safkr Finansal tarafta açıkçası güçlü bir yapı görüyoruz.Sol tablolarda nakit akışı ideal 1 cari oranken şiryet 2 Nçs ortlama 50 civarndan iki katı artışla 103 MTL ye gelirken sağ tabloda şirket ağırlıklı kendi sermayesiyle finanse oluyor ve hiç borç olması dahi şirkete yetiyor.

#safkr Rasyolarla bitiriyorum. Şirket firma değeri %153 artarak 425 MTL seviyesine ulaşırken tablodan da görüldüğü üzere tüm dönemlerin en iyi çarpanlarına gerek bilanço gelişimi gerek borsa fiyatının gelişime duyarsız kalması kaynaklı güçlü seviyelere gelmiş bulunuyor. YTD.Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...