Mehdi Rahbar

Mehdi Rahbar

06-05-2022

09:40

رشتو/ واشنگتن پست مقاله جالبی نوشته و گفته محمد بن سلمان و محمد بن زاید در حقیقت متحدان #پوتین هستند زیرا حاضر به افزایش تولید #نفت نیستند در حالی که تحت چتر امنیتی #آمریکا قرار دارند. با چنین دوستانی، چه نیاز به دشمن؟

از این مقاله: همزمان با اینکه #پوتین از انرژی روسیه به عنوان ابزار باج‌خواهی یا تنبیه غرب برای کمک به #اوکراین استفاده می‌کند، حاکم واقعی #عربستان یعنی محمد بن سلمان و محمد بن زائد ، درخواست‌ها برای تزریق بیشتر نفت به بازار را رد کرده‌اند.

محمد بن سلمان در حال استفاده از بحران #اوکراین برای تحت فشار قرار دادن دولت #بايدن در خصوص کنار گذاشتن وعده انتخاباتی خود در خصوص بازنگری در روابط واشنگتن-ریاض است.

سفرمخفیانه ماه قبل ویلیام برنز رییس سیا به #عربستان که هفته گذشته افشا شد، آخرین نمونه از تلاش دولت بایدن برای درخواست از محمد بن سلمان در خصوص باز کردن شیرهای #نفت بود.در اینجا یک سوال مشخص ایجاد می‌شود: این پادشاهان خلیج فارس چه کسی را متحد واقعی خود می‌دانند- آمریکا یا روسیه؟

اگرچه #ترامپ به طور کلی بیش از حد نسبت به #عربستان بد اخلاقی نشان می‌داد اما می‌دانست که محمد بن سلمان یک ارازل و اوباش است و راه مقابله با ارازل نیز نشان دادن قدرت است و نه ضعف.

اتحاد جدید واقعی بین پوتین، محمد بن سلمان و محمد بن زائد قابل درک است: هر سه گسترش آزادی، دموکراسی و حقوق بشر را تهدیدی وجودی برای حفظ قدرت خود می‌بینند. اما اگر این پادشاهی‌ها نقش خود را در زمینه ثبات بازار انرژی ایفا نمیکنند، ما دقیقا چه برداشتی از سرمایه‌گذاری خود می‌کنیم؟


Follow us on Twitter

to be informed of the latest developments and updates!


You can easily use to @tivitikothread bot for create more readable thread!
Donate 💲

You can keep this app free of charge by supporting 😊

for server charges...